fbpx

Influensa kan upplevas som obehagligt, med symtom som hög feber och värk i muskler och leder. Här berättar vi mer om vanliga symtom på influensa. 

Vilka symtom får man av influensa? 

Influensa är en form av luftvägsinfektion som drabbar människor under framför allt vintersäsongen. Symtomen och hur sjuk man blir varierar, en del märker knappt att de blir sjuka, vissa får milda förkylningssymtom medan andra känner stort obehag och blir sängliggande i över en vecka. Vilka symtom man får av influensa skiljer sig också något åt mellan vuxna och barn.

Den som tillhör en riskgrupp, på grund av ålder eller nedsatt immunförsvar, kan bli så sjuk att den behöver intensivvård. Ofta beror det då på att influensan lett till någon annan följdsjukdom, som i allvarliga fall kan vara livshotande. Överdödligheten som influensan leder till beror till största delen på dessa efterföljande komplikationer.

Vanliga symtom

De flesta som får influensa får till en början hög feber och frossa, som ofta kommer plötsligt. Värk i muskler och i huvudet är också vanliga symtom. Febern stiger ofta till över 40 grader och kan hos vissa hålla i sig uppemot en vecka. Många får även ont i halsen och torrhosta. Symtomen på influensa är med andra ord obehagliga, och man kan känna sig mycket sjuk. För den som inte tillhör en riskgrupp är dock influensan i stort sett ofarlig, och de flesta är på benen igen efter ett par veckor, även om man kan känna sig tröttare än vanligt en tid efteråt.

Lika jobbig som en influensa kan bli för vissa, lika omärkbart uppträder den hos andra. Vissa får knappt några symtom utöver de som motsvarar en lindrig förkylning.

Symtom på influensa hos barn

Små barn kan få delvis andra symtom på influensa. Det är vanligare att barn under två år drabbas av illamående, kräkningar och diarre, vilket i sin tur kan leda till vätskebrist. Dessa symtom kan även förekomma hos vuxna, men är betydligt ovanligare.

Efterföljande komplikationer

Av de som avlider till följd av influensa är det i själva verket ganska få som dör av själva sjukdomen. I stället är det de efterföljande komplikationer som kan uppstå som leder till de flesta av dödsfallen. Vanligtvis rör det sig om en bakteriell inflammation i lungor, bihålor eller luftvägar. Tillhör man en riskgrupp, på grund av ålder eller nedsatt immunförsvar, så är det alltid en god idé att vaccinera sig mot säsongs influensan, framför allt på grund av dessa efterföljande komplikationer.

Inlägg reviderad av Kristina Nettelbladt Leg SSK, Svea Vaccin

Mer från nyhetsbloggen

Nyheter

Säsongsinfluensan 2020

OBS! P.g.a. hög efterfrågan har många mottagningar tillfälligt slut på influensavaccin. Kolla respektive mottagningssida och kontakta mottagningen direkt för att vara säker på att vi

Läs mer