fbpx

Allt fler föräldrar i västvärlden gör idag valet att inte låta vaccinera sina barn. Rädslan för vaccin kan ha flera orsaker, men den allra vanligaste är att man gör bedömningen att de risker man förknippar med vaccin är större än de fördelar man anser att vaccinet ger.

De flesta vaccin som ges till barn idag skyddar mot sjukdomar som de flesta av oss inte har någon egen erfarenhet av, i detta ligger vaccinets paradox. Samtidigt som riskerna med sjukdomar som mässling och röda hund tonas ner, så betonas vaccinets biverkningar och skepsisen mot vaccin frodas på webbsidor och i allt större grupper på sociala medier.

Sjukdomarna finns kvar

Det är viktigt att tänka på att de sjukdomar vi vaccinerar oss för ännu existerar, även om den knappt synts i våra delar av världen sedan de stora vaccinationsprogrammen infördes under 1900-talet. Många länder utanför Europa har fortfarande stora problem med mässling, röda hund, difteri och så vidare, och medan vi fortfarande skyddas mot sjukdomarna tack vare en hög andel vaccinerade i befolkningen, så närmar vi oss tyvärr de procentantal där sjukdomar återigen riskerar att få fäste.

Till exempel finns sedan några år tillbaka flera pågående mässlingutbrott i Europa, främst i Rumänien, Frankrike och i Italien, länder där det också finns en stor skepsis mot vaccinationer.

Världshälsoorganisationen, WHO, räknade 2019 upp vaccinationsmotståndet som ett av de tio största hoten mot den globala hälsan. Det är hög tid, inte bara för hälso- och sjukvårdspersonal utan även hos befolkningen i stort, att ta problemet på allvar innan vaccinationstalen i befolkningen sjunkit till riskabla nivåer.

Rädsla för biverkningar av vaccin

Vad är det då som skrämmer mest med vaccinationer? För de flesta handlar det om de biverkningar vaccin kan ge, som till stor del beror på tillsatser. Förutom antigen, det som innehåller sjukdomen och triggar igång immunförsvaret, innehåller vaccin också adjuvanser, tillsatser som förstärker skyddet.

Bland dessa tillsatser finns bland annat aluminiumsalter, som hos de flesta finns kvar i kroppen i några månader. Hos en del tycks dock aluminiumsalterna stanna längre i kroppen. En del läkare och forskare menar att detta är orsaken till bland annat muskelinflammationer, och även kroniska trötthetssymtom har kopplas samman med vaccinationer. Mycket av bevisföringen är dock svag och det är svårt att egentligen dra några slutsatser eftersom det rör sig om några få enstaka fall av de miljarder människor som vaccinerats genom åren.

Bland vissa vaccinationsmotståndare finner man även till exempel argumentet att vaccin skulle kunna ge upphov till autism, men det har inte presenterats någon seriös forskning som visar på något samband mellan vaccin och autism.

Vilka är det som väljer att inte vaccinera?

Det finns en bild av vaccinationsmotståndare som en sammansluten grupp konspirationsteoretiker som vägrar lyssna på vetenskapen och odlar sitt utanförskap på sociala medier. Sanningen är dock att vaccinationsmotståndare finns i alla lager av samhället och i alla samhällsgrupper.

Det rör sig dock i huvudsak om två grupper av tänkande. Dels finns de som helt är emot vaccin och menar att vaccin i sig är människofientligt medan sjukdomar är naturliga. Sedan finns det en stor grupp, framför allt bland småbarnsföräldrar, som egentligen inte är emot vaccin i sig. Denna grupp medger att vaccination kan vara bra, men är rädda för de biverkningar de har och därför tvekar inför att vaccinera sina barn.

Vaccin skyddar hela befolkningen

Den information som sprids i till exempel sociala medier överdriver regelbundet riskerna med vaccin, och när allt fler människor i ens omgivning håller med och hjälper till att sprida informationen skapas ett socialt tryck som kan vara svårt att stå emot. Man blir osäker och det känns som att man måste välja mellan två onda ting.

De flesta föräldrar inser att det just genom vaccinationsprogrammen finns ett skydd i samhället mot svårare sjukdomar. Men istället för att vaccinera väljer man att utnyttja detta skydd för att slippa vaccinera sina egna barn. Problemet är att skyddet bara räcker till dess att antalet ovaccinerade i samhället passerar en viss gräns (vilken varierar mellan olika sjukdomar). Då är våra västerländska samhällen återigen oskyddade mot svåra sjukdomar som resenärer kan ta med sig från andra världsdelar.

Att låta vaccinera sitt barn innebär alltså dels ett bidrag till folkhälsan, men samtidigt också att man skyddar sitt eget barn mot ett reellt hot. De risker som finns med vaccin är så små att de omöjligen kan anses väga upp för de risker det finns med att inte vaccinera sig.

Senast uppdaterad: 10 november 2020
Granskare: Dr. Maria Dahlqvist, Medicinsk granskare

Mer från nyhetsbloggen

Blogg2023

NIPT – Vad är det?

Vad är NIPT? Det blir allt vanligare att under graviditeten ta screening-prover på ens foster. Detta för att så tidigt som möjligt upptäcka avvikande attributet

Läs mer