fbpx

Vaccination mot vattkoppor

Vattkoppor är en mycket vanlig sjukdom som de flesta svenskar drabbas av någon gång i livet. Det är en mycket smittsam sjukdom, men generellt inte speciellt farlig även om den är mycket obehaglig. Sjukdomsförloppet skiljer sig också en del beroende på om man får sjukdomen som barn eller som vuxen; den är betydligt lindrigare för barn och går snabbare över. Därför så brukar vattkoppor kallas för en barnsjukdom, en sjukdom som det är ”bra” att drabbas av som barn, så att man har det avklarat. Dock, även efter att sjukdomen gått över så kommer viruset att finnas kvar i kroppen. Hos vissa blir viruset aktivt igen och orsakar då sjukdomen bältros.

Se över ditt skydd mot vattkoppor om du ska resa till någon av följande världsdelar

Se våra priser » Läs mer om Vattkoppor

Finns det vaccin mot vattkoppor?

Det finns numera vaccin mot vattkoppor tillgängligt, men detta ingår inte i det svenska vaccinationsprogrammet då vattkoppor inte ses som en så pass allvarlig sjukdom att detta är motiverat, och då vaccinet är relativt nyutvecklat samtidigt som det är ganska så dyrt. Undantag är dock barn som av någon anledning, exempelvis sjukdomar, har ett försämrat immunförsvar. Det är inte osannolikt att vaccination mot vattkoppor inom överskådlig framtid kommer att ingå som en del av det svenska vaccinationsprogrammet. För den som vill vaccinera sitt barn mot vattkoppor så får man som förälder idag själv stå för kostnaden. Ett argument för att vaccinera sitt barn mot vattkoppor är att det minskar den framtida risken att drabbas av bältros, eller att man drabbas av vattkoppor som vuxen, med de negativa konsekvenser det innebär.

Har vaccin mot vattkoppor några biverkningar?

Allvarliga biverkningar från vaccinering mot vattkoppor är sällsynt, men kan förekomma i enstaka fall., exempelvis hos personer som har leukemi. Det finns viss liten risk för att utveckla en mild form av bältros från vaccinering, men då ska man komma ihåg att bältros som en följd av vattkoppor är betydligt allvarligare och vanligare. Tillfällig irritation och utslag kring det område där sprutan tagits förekommer också, liksom tillfällig feber och ömhet.

Sidans innehåll uppdaterades senast 2019-05-02 av Dr Ridha Hadfi

  • Kostnad730:-/dos
  • Antal vaccineringstillfällen2
  • Vaccineringsintervall
  • Vaccineffekt
  • Ingår i vaccinationsprogrammet
  • Biverkningar (vanliga)
  • Biverkningar (ovanliga)