fbpx

Vaccin mot vattkoppor

Pris för vuxna & barn: 850 kronor per dosVaccin mot vattkoppor

Pris för vuxna & barn: 850 kronor per dos

JUST NU: 10% rabatt med Paketpris!

Om sjukdomen vattkoppor

Om vattkoppor
Vattkoppor är en virusinfektion som ger röda utslag och blåsor. Ungefär 98 procent av alla vuxna svenskar har genomgått sjukdomen. Efter infektionen ligger viruset vilande i kroppen och kan senare i livet blossa upp som bältros.

Hur smittar vattkoppor?
Vattkoppsviruset är mycket smittsamt och sprids genom luften via bland annat hosta samt nysningar. Det kan även smitta genom hudkontakt. Sjukdomen börjar smitta innan karakteristiska symtom bryter ut vilket gör det lättare att sjukdomen sprids. En person med vattkoppor anses smittfri när blåsorna torkat in och bildat krustor.

Symtom
Tiden till första symtom varierar men är vanligtvis 14-16 dagar efter smittotillfället. Symtomen är ofta lätt feber och muskelvärk i början av sjukdomen, senare kommer karakteristiska röda utslag på kroppen som utvecklas till kliande blåsor. Utslagen sprider sig över kroppen och vissa får många blåsor medan vissa endast får ett par enstaka. Blåsorna torkar sedan in och bildar krustor.

Graviditet
Du som är gravid och inte har haft vattkoppor tidigare bör undvika att träffa personer med bältros eller vattkoppor. Risken för fosterskador är dock oftast liten om du skulle bli sjuk. Om du är osäker på om du haft vattkoppor går det att ta blodprov för att se om du har skydd mot sjukdomen.

Behandling
Vattkoppor behandlas vanligtvis inte hos barn eftersom prognosen är god. Det kan dock vara jobbigt att genomgå en vattkoppsinfektion och då kan symtomlindrande behandling ges. Vuxna och personer med nedsatt immunförsvar behandlas med virushämmande läkemedel, eftersom risken för följdsjukdomar är förhöjd. De virushämmande läkemedlen förkortar och lindrar sjukdomens förlopp men behöver sättas in tidigt.

Vaccination mot vattkoppor

Vaccination mot vattkoppor
Det finns idag välbeprövade vaccin mot vattkoppor som ger långt och bra skydd, dessutom minskar risken för bältros senare i livet med cirka 80 procent. Om en person redan blivit smittad av vattkoppor kan vaccinet, om det ges inom tre dygn efter smittotillfället, skydda mot sjukdomsutbrott eller lindra symtom. I vissa länder erbjuds vattkoppsvaccin gratis till barn och unga, men i Sverige bekostas det själv av de som önskar vaccinera sig.

Doser och intervall
Det finns två olika vaccin mot vattkoppor, Varilrix och Varivax. Båda vaccinen ges med minst sex veckors mellanrum och ger ett bra och långvarigt skydd efter vaccinationerna.

Barn
Vaccin mot vattkoppor kan ges till barn från nio månaders ålder.

Graviditet
Vaccin mot vattkoppor rekommenderas inte till gravida. Graviditet ska undvikas i en månad efter vaccinationen.

Biverkningar
Lokala biverkningar som rodnad, ömhet vid injektionsstället och enstaka blemmor kan ses vid vaccinering. Feber, trötthet och huvudvärk är också vanliga biverkningar. Eventuella biverkningar uppträder inom en till två veckor efter vaccinationstillfället och går över inom några dagar.

Kostnad för vaccination
För att se priset, vänligen klicka här.

Vacciner

Vi erbjuder två vaccin mot vattkoppor: Varivax och Varilrix.

Frågor och svar

Ja. Vaccin mot vattkoppor kan skydda upp till 72 timmar efter smittotillfället. Vaccination kan då antingen förhindra sjukdomen helt eller lindra symptomen vid eventuell infektion.

Vi kan endast se vilka vacciner du har tagit hos oss. För att få information om dina vaccin, ladda ner Svea Vaccins app. Om du är osäker rekommenderar vi att du granskar ditt vaccinationskort eller överväger att börja om vaccinationen.

 Glöm inte
hälsodeklarationen

Genom att fylla i hälsodeklarationen blir ditt besök smidigare.Få rabatter, information och nyheter

Skriv upp dig för att få nyheter och olika erbjudanden!Få rabatter, information och nyheter

Skriv upp dig för att få nyheter och olika erbjudanden!

Vaccin mot vattkoppor

Pris för vuxna & barn: 850 kronor per dosGlöm inte hälskodeklarationen


JUST NU: 10% rabatt med Paketpris!

På denna sida hittar du information om TBE-vaccination samt insikter kring sjukdomen TBE, vilket ger dig viktig kunskap för att skydda dig själv och dina nära.

Navigera genom att klicka på de olika länkarna för att nå det du söker:

Vaccination mot vattkoppor

Vaccination mot vattkoppor
Det finns idag välbeprövade vaccin mot vattkoppor som ger långt och bra skydd, dessutom minskar risken för bältros senare i livet med cirka 80 procent. Om en person redan blivit smittad av vattkoppor kan vaccinet, om det ges inom tre dygn efter smittotillfället, skydda mot sjukdomsutbrott eller lindra symtom. I vissa länder erbjuds vattkoppsvaccin gratis till barn och unga, men i Sverige bekostas det själv av de som önskar vaccinera sig.

Doser och intervall
Det finns två olika vaccin mot vattkoppor, Varilrix och Varivax. Båda vaccinen ges med minst sex veckors mellanrum och ger ett bra och långvarigt skydd efter vaccinationerna.

Barn
Vaccin mot vattkoppor kan ges till barn från nio månaders ålder.

Graviditet
Vaccin mot vattkoppor rekommenderas inte till gravida. Graviditet ska undvikas i en månad efter vaccinationen.

Biverkningar
Lokala biverkningar som rodnad, ömhet vid injektionsstället och enstaka blemmor kan ses vid vaccinering. Feber, trötthet och huvudvärk är också vanliga biverkningar. Eventuella biverkningar uppträder inom en till två veckor efter vaccinationstillfället och går över inom några dagar.

Kostnad för vaccination
För att se priset, vänligen klicka här.

Vaccination

För att kunna vaccinera dig behöver du vara förberedd

Om sjukdomen vattkoppor

Om vattkoppor
Vattkoppor är en virusinfektion som ger röda utslag och blåsor. Ungefär 98 procent av alla vuxna svenskar har genomgått sjukdomen. Efter infektionen ligger viruset vilande i kroppen och kan senare i livet blossa upp som bältros.

Hur smittar vattkoppor?
Vattkoppsviruset är mycket smittsamt och sprids genom luften via bland annat hosta samt nysningar. Det kan även smitta genom hudkontakt. Sjukdomen börjar smitta innan karakteristiska symtom bryter ut vilket gör det lättare att sjukdomen sprids. En person med vattkoppor anses smittfri när blåsorna torkat in och bildat krustor.

Symtom
Tiden till första symtom varierar men är vanligtvis 14-16 dagar efter smittotillfället. Symtomen är ofta lätt feber och muskelvärk i början av sjukdomen, senare kommer karakteristiska röda utslag på kroppen som utvecklas till kliande blåsor. Utslagen sprider sig över kroppen och vissa får många blåsor medan vissa endast får ett par enstaka. Blåsorna torkar sedan in och bildar krustor.

Graviditet
Du som är gravid och inte har haft vattkoppor tidigare bör undvika att träffa personer med bältros eller vattkoppor. Risken för fosterskador är dock oftast liten om du skulle bli sjuk. Om du är osäker på om du haft vattkoppor går det att ta blodprov för att se om du har skydd mot sjukdomen.

Behandling
Vattkoppor behandlas vanligtvis inte hos barn eftersom prognosen är god. Det kan dock vara jobbigt att genomgå en vattkoppsinfektion och då kan symtomlindrande behandling ges. Vuxna och personer med nedsatt immunförsvar behandlas med virushämmande läkemedel, eftersom risken för följdsjukdomar är förhöjd. De virushämmande läkemedlen förkortar och lindrar sjukdomens förlopp men behöver sättas in tidigt.

Frågor och Svar

För personer över 50+ samt människor med nedsatt immunförsvar (pga. sjukdom eller behandling), rekommenderas en extra dos för att säkerställa ett gott försvar mot sjukdomen.

Våra mottagningar kan endast se vilka vaccin ni har tagit hos oss. Vi rekommenderar att man ser över sina vaccinationskort eller ev. börja om sin vaccination om man är väldigt osäker.

 

Glöm inte din hälsodeklaration!

Genom att fylla i hälsodeklarationen blir ditt besök smidigare.

Få rabatter,
information och
nyheter

Skriv upp dig för att få nyheter och olika erbjudanden!