Vaccination mot vattkoppor

Vattkoppor är en mycket vanlig sjukdom som de flesta svenskar drabbas av någon gång i livet. Det är en mycket smittsam sjukdom, men generellt inte speciellt farlig även om den är mycket obehaglig. Sjukdomsförloppet skiljer sig också en del beroende på om man får sjukdomen som barn eller som vuxen; den är betydligt lindrigare för barn och går snabbare över. Därför så brukar vattkoppor kallas för en barnsjukdom, en sjukdom som det är ”bra” att drabbas av som barn, så att man har det avklarat. Dock, även efter att sjukdomen gått över så kommer viruset att finnas kvar i kroppen. Hos vissa blir viruset aktivt igen och orsakar då sjukdomen bältros.

Hitta din närmaste mottagning

Hitta din närmaste mottagning

Finns det vaccin mot vattkoppor?

Det finns numera vaccin mot vattkoppor tillgängligt, men detta ingår inte i det svenska vaccinationsprogrammet då vattkoppor inte ses som en så pass allvarlig sjukdom att detta är motiverat, och då vaccinet är relativt nyutvecklat samtidigt som det är ganska så dyrt. Undantag är dock barn som av någon anledning, exempelvis sjukdomar, har ett försämrat immunförsvar. Det är inte osannolikt att vaccination mot vattkoppor inom överskådlig framtid kommer att ingå som en del av det svenska vaccinationsprogrammet. För den som vill vaccinera sitt barn mot vattkoppor så får man som förälder idag själv stå för kostnaden. Ett argument för att vaccinera sitt barn mot vattkoppor är att det minskar den framtida risken att drabbas av bältros, eller att man drabbas av vattkoppor som vuxen, med de negativa konsekvenser det innebär.

Har vaccin mot vattkoppor några biverkningar?

Allvarliga biverkningar från vaccinering mot vattkoppor är sällsynt, men kan förekomma i enstaka fall., exempelvis hos personer som har leukemi. Det finns viss liten risk för att utveckla en mild form av bältros från vaccinering, men då ska man komma ihåg att bältros som en följd av vattkoppor är betydligt allvarligare och vanligare. Tillfällig irritation och utslag kring det område där sprutan tagits förekommer också, liksom tillfällig feber och ömhet.

Vem bör ges vattkoppsvaccin?

Vaccin mot vattkoppor rekommenderas främst till barn med underliggande sjukdomar som kan ge försämrat immunförsvar. För dessa barn kan en vattkoppsinfektion leda till allvarlig sjukdom, och eftersom vattkoppsvaccinet ger ett gott skydd så är det en god idé att vaccinera barn i riskgrupper. Man rekommenderar också att syskon och även nära lekkamrater vaccineras för att minimera riskerna.

Om ditt barn inte har nedsatt immunförsvar kan du förstås ändå vilja skydda det mot vattkoppor, för att barnet ska slippa de besvär och smärta som en vattkoppsinfektion ändå ger i större eller mindre utsträckning. Vaccinet kan då även ge skydd mot bältros senare i livet. Vattkoppsvaccinet tas i två doser och ger ett bra skydd mot vattkoppor, med hundraprocentigt skydd mot att bli allvarligt sjuk.

Folkhälsomyndigheten utreder för närvarande förutsättningarna för att införliva vattkoppsvaccinet i det allmänna vaccinationsprogrammet. Än så länge ingår det dock inte, vilket innebär att du själv får ta kostnaden för att vaccinera ditt barn.

Skyddar vattkoppsvaccin mot bältros?

Den som har vaccinerats mot vattkoppor löper också mindre risk att drabbas av bältros i vuxen ålder. Men precis som vattkoppsvirus vilar latent i kroppen efter sjukdomen, så gör även vaccinet det, vilket innebär att det åtminstone i teorin kan orsaka bältros senare i livet.

Svea Vaccin har som en av få vaccingivare i Sverige möjlighet att erbjuda ett nytt vaccin mot bältros, Shingrix. Detta vaccin rekommenderas till dig som är över 50 år och har haft vattkoppor tidigare i livet, men personer som tidigare vaccinerat sig mot vattkoppor kan med fördel vaccinera sig även mot bältros.

Läs mer om vaccination mot bältros

Vid vaccinering med vattkoppor gäller följande

Kostnad

Antal vaccineringstillfällen

2

Vaccinationsintervall

6-8 veckor

Vaccineffekt

Livslångt

Ingår i vaccinationsprogrammet

Nej

Biverkningar (vanliga)

Tillfällig irritation och utslag kring det område där sprutan tagits förekommer också, liksom tillfällig feber och ömhet.

Biverkningar (ovanliga)

Mild bältros