fbpx

Barnvaccination

I Sverige har vi länge haft ett program för vaccinering av barn, som fortgår från spädbarnsålder till 16 års ålder. Det är helt frivilligt att delta i detta program och de flesta föräldrar väljer också att göra så. Tyvärr finns det en trend i västvärlden, speciellt i USA, men även Sverige, att välja att inte vaccinera sina barn, vilket lett till att sjukdomar som i väst varit näst intill utrotade gjort en comeback, däribland mässlingen.

Det ökade motståndet mot att vaccinera barn kan direkt härledas till en artikel från 1998 där det hävdades att vaccinering, specifikt vaccinering mot mässling, leder till ökad risk för autism. Artikeln har senare visat sig vara medvetet vilseledande, med mängder av förfalskad information, och under de senaste 15 åren har ingen som helst koppling mellan vaccination och autism kunnat påvisas.

Risker med barnvaccination

Även om risken för att mässlingvaccination ska leda till autism inte existerar så finns det ändå vissa risker med att vaccinera barn, även om dessa risker mer än väl uppvägs av riskerna som följer på att inte göra det. Biverkningar är ovanliga, och de flesta snabbt övergående; exempelvis feber eller retningar på huden. Ytterligare möjliga biverkningar är försvagade versioner av den sjukdom vaccinet skyddar mot. Även detta går över efter några dagar i de allra flesta fall. Risken för allvarliga reaktioner vid vaccinering av barn är mycket liten och det skydd som ges kan rädda liv och förhindra komplikationer från barnsjukdomar i vuxenålder – något som kan vara ytterst allvarligt.

Fördelar med vaccination av barn

Den självklara fördelen med att vaccinera sina barn är att det minskar eller helt tar bort risken för att barnet ska insjukna i olika sjukdomar. Sjukdomar som kan vara dödliga, som mässlingen, eller leda till allvarliga men senare i livet. Men det finns också en ”gruppeffekt” om alla eller nästan alla barn vaccineras. Det innebär att sjukdomar får svårt att sprida sig och hållas vid liv. Ett berömt exempel är smittkoppor, som utrotats helt tack vare omfattande vaccinationsprogram som började i slutet på 1700-talet, intensifierades under 1950- och 1960-talet och ledde till att den extremt dödliga sjukdomen var utrotad 1977. På ett liknande sätt är det med tuberkulos i Sverige; som barn normalt inte vaccineras mot längre, helt enkelt eftersom sjukdomen här numera är extremt sällsynt.

Sidans innehåll uppdaterades senast 2018-11-21 av Dr Ridha Hadfi

  • Kostnad
  • Antal vaccineringstillfällen
  • Vaccineringsintervall
  • Vaccineffekt
  • Ingår i vaccinationsprogrammet
  • Biverkningar (vanliga)
  • Biverkningar (ovanliga)