Vaccination mot TBE

TBE, fästingburen hjärninflammation, är en fästingburen sjukdom som förekommer i stora delar av Europa och Asien – däribland också i Sverige. Trots namnet så är det inte enbart fästingbett som sprider sjukdomen i Sverige, utan den kan överföras från fästingar via andra djur (exempelvis hundar) till människor. Dock så är den vanligaste smittokällan i Sverige just fästingar. TBE är en neurosjukdom som kan orsaka hjärninflammation vilket kan leda till huvudvärk och minnesluckor, och i allvarliga fall även förlamning och till och med död.

Se över ditt skydd mot TBE om du ska resa till någon av följande världsdelar

Se våra priser » Läs mer om TBE vaccin

Hur, var och när kan man få TBE?

TBE smittar främst under sommarhalvåret och då i huvudsak under sommarmånaderna. Risk för smitta förekommer främst för den som vistas ute i skog och mark i de områden där TBE förekommer under den tiden. TBE är en sjukdom som snarare ökar än minskar i förekomst varför vaccination mot TBE rekommenderas före vistelser i riskområden, för den som tänkt vistas mycket i naturen. Riskområdet i Sverige är främst runt Mälardalen, och vad gäller övriga världen så är det främst Central- och Östeuropa som är drabbat. Riskområdet sträcker sig långt österut, ända till norra Japan. Det är i huvudsak ett stråk rakt österut från Stockholm till Japan där TBE i olika former existerar.

Vad har TBE vaccin för pris och hur många doser behövs?

Kostnaden för vaccin mot TBE vaccin varierar över landet, men ligger normalt mellan 300 och 400 kronor (Svea Vaccin har samma priser på alla våra mottagningar). TBE-vaccin är ett vaccin vars effekt avtar över tid, vilket gör att man kommer att behöva ”påfyllningar” efter hand. Första och andra dosen ska tas med ungefär en månads mellanrum, och den tredje upp till ett år senare. Efter detta räcker det med en dos vart tredje till femte år för att hålla skyddet mot TBE vid liv.

Har TBE-vaccin några biverkningar?

TBE-vaccinering kan orsaka huvudvärk, illamående och feber. Dessa besvär är vanligtvis övergående. Allvarligare biverkningar är sällsynta, men kan förekomma även om de vaccin som används i Sverige inte har några bevisat allvarliga biverkningar. Vissa personer kan dock vara överkänsliga och på så vis drabbas av allvarliga biverkningar, men detta är extremt ovanligt.

 

Se även Erbjudanden för aktuella rabatter.

Sidans innehåll uppdaterades senast 2020-03-17 av Dr Ridha Hadfi

  • KostnadVuxen: 400:- / Barn: 360:-
  • Antal vaccineringstillfällenFlera
  • Vaccineringsintervall3 doser á 0,5 ml im med > 1 månad mellan dos 1 och 2 samt 9 månader mellan dos 2 och 3. Barn till och med 11 års ålder ges 0.25 ml/dos. De som fyllt 50 år när de grundimmuniseras bör ges en extra dos 2 månader efter ordinarie dos
  • Vaccineffekt
  • Ingår i vaccinationsprogrammetJa i vissa län
  • Biverkningar (vanliga)Ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet
  • Biverkningar (ovanliga)Akut astma, vissa muskelsmärtor och allergichock