Vaccination mot TBE

TBE (Tick-Borne Encephalitis), fästingburen hjärninflammation, är en fästingburen sjukdom som förekommer i stora delar av Europa och Asien. TBE är en neurosjukdom som kan orsaka hjärninflammation vilket kan leda till huvudvärk och minnesluckor, och i allvarliga fall även förlamning och till och med död.

Hitta din närmaste mottagning

Hitta din närmaste mottagning

Hur, var och när kan man få TBE?

TBE smittar främst under sommarhalvåret och då i huvudsak under sommarmånaderna. Risk för smitta förekommer främst för den som vistas ute i skog och mark i de områden där TBE förekommer under den tiden. TBE är en sjukdom som snarare ökar än minskar i förekomst varför vaccination mot TBE rekommenderas före vistelser i riskområden, för den som tänkt vistas mycket i naturen. Riskområdet i Sverige är främst runt Mälardalen, och vad gäller övriga världen så är det främst Central- och Östeuropa som är drabbat. Riskområdet sträcker sig långt österut, ända till norra Japan. Det är i huvudsak ett stråk rakt österut från Stockholm till Japan där TBE i olika former existerar.

Vad har TBE vaccin för pris och hur många doser behövs?

Det är tre doser som tas: Första och andra dosen ska tas med ungefär en månads mellanrum, och den tredje upp till ett år senare. Nästa påfyllnadsdos är efter tre år och efter detta räcker det med en dos vart femte år för att hålla skyddet mot TBE vid liv. Detta är för att TBE vaccinets effekt avtar över tid, och man behöver ”påfyllningar” efter hand.

Är du över 50 år behövs fyra doser istället för tre, för att skyddet ska vara optimalt. Prata med våra sjuksköterskor så får du veta mer om just din situation.

Behöver du skydd mot TBE så snart det går? Då rekommenderas ett snabbschema, där du tar tre doser inom 1-1,5 månaders tid. Den fjärde dosen tas efter 5-12 månader. Långtidsskyddet mot TBE blir lika bra som om du tagit doserna enligt standardschema.

Har TBE-vaccin några biverkningar?

TBE-vaccinering kan orsaka huvudvärk, illamående och feber. Dessa besvär är vanligtvis övergående. Allvarligare biverkningar är sällsynta, men kan förekomma även om de vaccin som används i Sverige inte har några bevisat allvarliga biverkningar. Vissa personer kan dock vara överkänsliga och på så vis drabbas av allvarliga biverkningar, men detta är extremt ovanligt. 

 • Är TBE farligt?
  En del får få symptom men en del blir väldigt sjuka och även dödsfall inträffar. 
 • Kan man behandla TBE?
  TBE kan inte behandlas men vaccination ger ett utmärkt skydd. 
 • Vid vaccinering med TBE gäller följande

  Kostnad

  Antal vaccineringstillfällen

  3 eller 4 beroende på ålder under första året.
  Därefter var tredje, sedan femte år.

  Vaccinationsintervall

  3 doser á 0,5 ml im med > 1 månad mellan dos 1 och 2 samt 9 månader mellan dos 2 och 3. Barn till och med 11 års ålder ges 0.25 ml/dos. De som fyllt 50 år när de grundimmuniseras bör ges en extra dos 2 månader efter ordinarie dos. Första påfyllnadsdos efter 3 år, sedan var 5 år.

  Vaccineffekt

  Ingår i vaccinationsprogrammet

  Ja i vissa län.

  Biverkningar (vanliga)

  Ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet

  Biverkningar (ovanliga)

  Akut astma, vissa muskelsmärtor och allergichock.