fbpx


JUST NU: 10% rabatt med Paketpris!

JUST NU: 10% rabatt med Paketpris!

Vaccination mot Stelkramp

Stelkramp är en sjukdom som, teoretiskt sett, finns över hela världen även i Sverige. Dock så är sjukdomen mycket ovanlig här eftersom stelkrampsvaccination varit en del av vaccinationsprogrammet för barn i över ett halvt århundrade. Stelkramp sprids via bakterier som finns jord. Även den minsta sårskadan kan bli en ingångsport för dessa bakterier som kan vara livshotande. Sjukdomen smittar inte mellan människor. Symptomen på stelkramp är okontrollerade muskelkramper, som i värsta fall kan leda till problem med att andas och död. Det är därför viktigt att snabbt få vård så fort man tror sig ha smittats av stelkramp.

När behövs vaccinering mot stelkramp?

Stelkrampsvaccin har ingått i det svenska vaccinationsprogrammet länge, vilket gör att de flesta är vaccinerade. Det är dock viktigt att påpeka att stelkrampsvaccinets effektivitet avtar med tiden, efter 10 till 20 år beroende på hur många vaccinationer man fick som barn. I Sverige är det ändå ovanligt att någon drabbas av stelkramp, den allmänna hygieniska situationen gör stelkramp ovanligt, med ett ytterst litet fåtal fall varje år.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna som är grundvaccinerade enligt vaccinationsprogrammet tar en påfyllnadsdos vart 20:e år. De som är födda innan 2002 tog sin senaste dos vid 10 års ålder och bör därför uppdatera detta skydd när de fyller 30. De som är födda efter 2002 tog sin senaste dos vid 14-16 års ålder och bör därför uppdatera den när de är runt 35 år.

Att se över sin stelkrampsvaccination är speciellt viktigt om man ska resa till ett land där de hygieniska förhållandena är mindre idealiska. Då kan det vara så att man behöver en ny dos för att förstärka och/eller återaktivera sin stelkrampsvaccination. 

Har vaccin mot stelkramp några biverkningar?

Den vanligaste bieffekten är svullnad och irritation runt det område där man fick sin vaccinering. Detta är temporärt och normalt helt ofarligt. En annan bieffekt är feber, som även det normalt är övergående. Allvarligare reaktioner mot stelkrampsvaccin är mycket ovanliga.

 • Hur vet man att man har fått stelkramp?
  Symptomen på stelkramp är okontrollerade kramper, till en början i överkroppen t.ex. käken, nacken etc. samt sväljnings- och andningssvårigheter. Sjukdomens svårighetsgrad är relaterat till antal vaccinationer samt mängden gift bakterierna har utsöndrat. 
 • När ska man förnya stelkramp?
  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man förnyar var 20 år tillsammans med difteri och kikhostevaccin i en spruta. 
 • Vad orsakar stelkramp?
  Stelkramp orsakas av giftet från en bakterie. 
 • Hur många får stelkramp i Sverige?
  De senaste 10 åren har vi haft 18 fall av stelkramp i Sverige. 

Hitta din närmaste mottagning

Kostnad

Antal vaccineringstillfällen

Vaccinationsintervall

Vaccineffekt

Ingår i vaccinationsprogrammet

Ja,

Biverkningar (vanliga)

Biverkningar (ovanliga)