Vaccination mot RS-virus

RS-virus (respiratoriskt syncytialvirus) infekterar nästan alla barn under de två första levnadsåren. I vissa allvarliga fall kan infektionen leda till andningsbesvär som kan behöva sjukhusbehandling. Vid första infektion får cirka ett av fyra barn lunginflammationssymptom. Personer över 60 samt infektionskänsliga personer kan de med behöva sjukhusvård vid infektion.

De första sjukdomssymtomen är vanligen feber, snuva, hosta och ibland pipande andningsljud. Vid det första infektionstillfället får drygt en fjärdedel av barnen tecken på lunginflammation eller obstruktiva besvär som vid astma (bronkiolit). De flesta av infektionerna läker ut på en till två veckor. Svår nedre luftvägsinfektion kan uppträda i alla åldrar, men ses främst (förutom hos spädbarn) bland äldre eller patienter med nedsatt hjärt-/lungfunktion eller immunförsvar.

När sker vaccinering mot RS-virus?

Vi har från och med den 11e september 2023 börjat vaccinera mot RS-virus. Vaccinering mot RSV-virus är godkänt för alla över 60 års ålder. 

 

Vad får jag för skydd vid vaccinering mot RS-virus?

Enligt studier ger vaccinet Arexvy ett skydd på cirka 75% mot infektion av RS-virus i de nedre luftvägarna. En ökad skyddseffekt har konstaterats mot svårare och sjukvårdskrävande infektioner i de nedre lufvägarna. 

 

Hur mycket kostar vaccinering mot RS-virus?

Vaccinet Arexvy ges i en dos och kostar 2050 kr. 

Hitta din närmaste mottagning

Vid vaccinering mot RS-virus gäller följande

Kostnad

2050 kr

Antal vaccineringstillfällen

1

Biverkningar (vanliga)

-

Biverkningar (ovanliga)

-