fbpx

Vaccination mot RS-virus

RS-virus (respiratoriskt syncytialvirus) infekterar nästan alla barn under de två första levnadsåren. I vissa allvarliga fall kan infektionen leda till andningsbesvär som kan behöva sjukhusbehandling. Vid första infektion får cirka ett av fyra barn lunginflammationssymptom. Personer över 60 samt infektionskänsliga personer kan de med behöva sjukhusvård vid infektion.

De första sjukdomssymtomen är vanligen feber, snuva, hosta och ibland pipande andningsljud. Vid det första infektionstillfället får drygt en fjärdedel av barnen tecken på lunginflammation eller obstruktiva besvär som vid astma (bronkiolit). De flesta av infektionerna läker ut på en till två veckor. Svår nedre luftvägsinfektion kan uppträda i alla åldrar, men ses främst (förutom hos spädbarn) bland äldre eller patienter med nedsatt hjärt-/lungfunktion eller immunförsvar.

När sker vaccinering mot RS-virus?

Vi har från och med den 11e september 2023 börjat vaccinera mot RS-virus. Vaccinering med vaccinet Arexvy är godkänt för alla över 60 års ålder. Vaccinet Abrysvo ges till alla över 60 års ålder, men är dessutom godkänt för gravida mellan veckorna 24 till 36. Genom maternella antikroppar ger detta ett passivt skydd mot RS-virus av spädbarn från födsel till 6 månaders ålder.

Vi kan i nuläget inte säga när och om vaccination mot RS-virus behöver upprepas. Skyddet varar i minst en säsong, troligtvis längre.

Vad får jag för skydd vid vaccinering mot RS-virus?

Enligt studier ger vaccinet Arexvy ett skydd på cirka 85% mot infektion av RS-virus i de nedre luftvägarna. En ökad skyddseffekt har konstaterats mot svårare och sjukvårdskrävande infektioner i de nedre lufvägarna. Personer med medfött eller förvärvat nedsatt immunförsvar får sannolikt ett sämre skydd.

På samma sätt ger vaccinet Abrysvo en skyddseffekt på 85% mot RS-virus under en säsong. 

Båda vaccinen uppnår den önskade skyddseffekten på cirka 7-10 dagar. 

Hur mycket kostar vaccinering mot RS-virus?

Både vaccinet Arexvy och Abrysvo ges i en dos och kostar 2050 kr. 

Övrig information kring vaccinering mot RS-virus

Personer som även fyller på dess grundskydd (stelkramp, kikhosta, difteri) förväntas vänta 14 dagar mellan vaccinet mot kikhosta och Abrysvo eftersom man har noterat lägre titrar av kikhostekomponenten vid samvaccination.

Hitta din närmaste mottagning

Vid vaccinering mot RS-virus gäller följande

Kostnad

2050 kr

Antal vaccineringstillfällen

1

Biverkningar (vanliga)

Ffa lokala biverkningar, feber, muskelvärk, huvudvärk som är övergående inom 1-2 dygn

Biverkningar (ovanliga)

-