Vaccination mot röda hund

Röda hund, eller rubella, är en infektionssjukdom som orsakas av ett RNA-virus. Sjukdomen är en smittsam virussjukdom som räknas till de klassiska barnsjukdomarna. Tidigare var sjukdomen vanlig, men idag vaccineras de flesta barn i Sverige mot röda hund redan vid 18 månaders ålder. Sjukdomen är därför ovanlig här, men vanlig i många andra länder.

Röda hund ger karaktäristiska röda utslag efter en inkubationstid på cirka 2–3 veckor och kan orsaka allvarliga fosterskador om gravida infekteras tidigt i graviditeten. Därför ingår sjukdomen i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige – en strategi som varit framgångsrik och gjort fosterskador orsakade av röda hund sällsynta. Vanliga symtom är snuva, svullna lymfkörtlar, bruna eller blåröda hudutslag, feber och ledvärk.

När sker vaccinering mot röda hund?

I Sverige ges kombinationsvaccinet mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR) två gånger; första gången vid 18 månaders ålder på BVC och andra gången via elevhälsan i årskurs 1–2. Eftersom sjukdomen är vanlig i många utvecklingsländer bör man alltid se över sitt och sina närståendes vaccinationsskydd vid resa utomlands. Särskilt om man är gravid, eftersom fostret annars kan få svåra skador. En kvinna som smittas i tidig graviditet löper stor risk att få missfall eller att föda ett barn med medfödd röda hund och hjärtfel, hjärnskador och syn- och hörseldefekter. MPR-vaccin kostar 530 kronor.

Har vaccin mot röda hund några biverkningar?

Kombinationsvaccinet mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR) innehåller levande försvagade virusstammar. Vaccinationen ingår i grundskyddet vid utlandsresor och eftersom de tre sjukdomarna fortfarande cirkulerar i många länder i världen är det viktigt att vara vaccinerad innan man reser. Eftersom MPR-vaccinet är ett så kallat levande försvagat vaccin kan det orsaka en försvagad form av sjukdom. Feber och ett blekt utslag ungefär en vecka efter vaccination förekommer hos 5–10 procent av vaccinationsmottagarna. I sällsynta fall kan barn drabbas av feberkramp, ledvärk, kortvarig förstoring av lymfkörtlar och allergireaktion.

Hitta din närmaste mottagning

Vid vaccinering mot MPR gäller följande

Kostnad

Antal vaccineringstillfällen

2

Vaccinationsintervall

5 år mellan dos 1 och 2

Vaccineffekt

Förmodligen livslångt

Ingår i vaccinationsprogrammet

Ja

Biverkningar (vanliga)

Ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet.

Biverkningar (ovanliga)

Akut astma, vissa muskelsmärtor och allergichock.