fbpx

Vaccination inför resan

För vuxna människor är det främst vid resor till utlandet, och då länder utanför Västeuropa, USA, Japan och liknande rika länder som vi kommer i kontakt med vaccination. Oftast är vaccineringar enbart rekommendationer, men i vissa fall kan det vara ett krav på vaccination mot olika sjukdomar för att över huvud taget få komma in i landet. Det gäller då främst gula febern, där flera länder kräver intyg på vaccination om du tidigare besökt ett land där sjukdomen förekommer. Beroende på hur många vaccinationer som rekommenderas före resa till ett visst land så kan det kosta en del, men det är ändå inte att rekommendera att hoppa över dem och chansa på att man kommer att hålla sig frisk – de sjukdomar som man vaccinerar sig mot kan vara ytterst farliga.

Vilka sjukdomar vaccinerar man sig vanligen mot inför resor?

Till att börja med brukar det rekommenderas att se över sitt grundskydd, de vaccinationer som de flesta av oss fick under sin uppväxt i Sverige. Effektiviteten hos flera av dessa vaccin avtar med åldern vilket oftast inte är något problem i Sverige då sjukdomarna är så ovanliga (tack vare vaccinationsprogrammet). I andra länder är exempelvis mässling, stelkramp, polio och hepatit B vanligt förekommande.

Förutom grundskyddet brukar också vaccinering mot Hepatit A och ibland B rekommenderas, liksom ibland även vaccination mot kolera (eller turistdiarré som det också ofta kallas, även turistdiarré inte alltid beror på kolera). Men vad som gäller för olika länder skiljer sig åt och man bör läsa på i god tid vilka sjukdomar som finns där och ordna sin resevaccination i god tid.

Vad kostar resevaccination?

Kostnaden för vaccinering skiljer sig en del åt beroende på vaccin. Se vår prislista för de olika priserna samt gå till en mottagning för att få individuell reserådgivning.

  • Vad är resevaccinationer?
    Med resevaccinationer avses vacciner som skyddar mot sjukdomar som är vanligare i ett annat land och där risken anses tillräckligt hög och det dessutom går att vaccinera mot. 
  • Får man resa efter vaccination?
    Ja det går utmärkt att resa efter att man har vaccinerat sig!
  • Vilka resevaccin finns?
    Det finns en hel del resevaccin. Se några av dessa under fliken Resevaccin

Hitta din närmaste mottagning