Vaccination mot Rabies

Rabies är en sjukdom som finns över nästan hela världen, och bara ett fåtal länder, däribland Sverige, sägs vara fria från sjukdomen. Rabies är en virussjukdom där utgången i princip alltid är dödlig och varje år dör tiotusentals personer världen över av sjukdomen. Rabies smittar mellan en stor mängd olika djur, där hundar är det mest kända exemplet, och på många platser också det vanligaste. Smittan överförs då vanligtvis genom bett, där hundens saliv kommer i kontakt med det sår som uppstår. Viruset vandrar sedan från såret till centrala nervsystemet, och förstör sedan detta, vilket resulterar i en mängd olika symptom: ofrivilliga rörelser, delvis förlamning, rädsla för vatten och så slutligen död. Ett egenartat symptom är skräck för vatten, vilket förklarar sjukdomens gamla namn, vattuskräck.

 

När behövs rabiesvaccination?

Trots att rabies finns i nästan alla världens länder och trots att sjukdomen är så allvarlig rekommenderas sällan vaccination för den som ska resa utomlands till ett område där rabies finns. Det är mycket sällsynt att svenskar smittas med rabies vid utlandsvistelser, då kontakt med smittade djur på olika sätt krävs för att smittas. Risken för turister är därför sällan speciellt stor. Rabiesvaccin ingår inte i det svenska vaccinationsprogrammet, då sjukdomen är utrotad här och vi har väldigt god kontroll på de tamdjur som förs in i landet och som är den största risken för att rabies ska komma hit igen.

Den som resar utomlands till ett område med högre rabiesrisk och samtidigt kommer att vistas mycket nära olika möjliga smittbärande djur. Vaccination mot rabies sker då vanligtvis vid två tillfällen och tar sammanlagt ungefär en vecka. Viktigt att påpeka är också att om man blivit biten av ett djur och det finns risk för att man smittats av rabies, så kan vaccinering förhindra att sjukdomen bryter ut.

Har vaccin mot rabies några biverkningar?

Allvarliga biverkningar från vaccinering mot rabies är ovanligt. Det vanligaste är hudirritation där man blev vaccinerad. Andra möjliga biverkningar är feber och yrsel, som dock är övergående. Allvarliga allergiska reaktioner är mycket ovanliga.

 • Vad händer om man får Rabies?
  Rabies är, när symptomen har kommit, 100 % dödlig. 
 • I vilka länder finns Rabies
  Rabies finns i många länder utanför Sverige och även i Europa. För mer information titta på Folkhälsomyndighetens hemsida. 
 • Hitta din närmaste mottagning

  Vid vaccinering med rabies gäller följande

  Kostnad

  Antal vaccineringstillfällen

  2

  Vaccinationsintervall

  1 veckas intervall mellan dos 1 och 2.

  Vaccineffekt

  1 år

  Ingår i vaccinationsprogrammet

  Nej.

  Biverkningar (vanliga)

  Ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet

  Biverkningar (ovanliga)

  Akut astma, vissa muskelsmärtor och allergichock.