Vaccination mot Polio

Polio är en extremt allvarlig sjukdom som tacknämligt nog inte existerar i Sverige. Effektiv vaccination mot polio har funnits sedan mitten av 1950-talet, och poliovaccinering är en del av vaccinationsprogrammet som även om det är frivilligt omfattar de flesta barnen i Sverige.

Polio var tidigare en mycket allvarlig sjukdom i och med att den dels är smittsam, och dels kan få mycket svåra följder, som förlamning och död. Eftersom vaccination mot polio är effektivt och, så vitt vi vet, räcker livet ut så finns planer på att utrota sjukdomen helt. Två av tre polio-stammar har blivit eradikerade över hela världen i och med vaccinering. Den tredje stammen finns dock kvar i Nigeria, Pakistan och Afghanistan. I år 2020 skedde dock en stor milstolpe då Nigeria inte längre har vilt poliovirus och Afrika har därmed blivit deklarerat fritt från vilt poliovirus.  

När behövs polio-vaccination?

De flesta av oss som är födda på 1960-talet eller senare vaccinerades mot polio när vi var barn. Denna vaccination skedde i flera steg. Poliovaccination fungerar som så att ju fler doser man får, desto säkrare blir skyddet. För en vuxen som inte har vaccination mot polio kommer det därför att ta tid att få ett fullgott skydd, eftersom doserna måste tas med intervall: först tre doser under en sexmånadersperiod och sedan en fjärde dos fyra år senare. Detta ger i princip skydd mot polio livet ut.

För den som vaccinerats mot polio som barn, eller vars vaccination skedde för länge sedan så kan det inför en utlandsresa till ett land där polio förekommer vara bra med en ny dos poliovaccin för att ytterligare förstärka skyddet. Det gäller speciellt den som kommer att bo i landet i fråga under en längre tid.

Har vaccination mot polio några biverkningar?

Det finns i huvudsak två olika former av vaccin mot polio: en som tas med spruta och en som intas oralt. Oral poliovaccinering förekommer inte och har aldrig förekommit i Sverige, och denna form av poliovaccinering är den som kan ha de allvarligaste biverkningarna: ett fåtal personer som intar oralt poliovaccin kommer att utveckla polio. Den risken finns inte med poliovaccin som tas med spruta.

Den vanligaste bieffekten är samma som för alla sprutor: irritation på huden där sprutan tas, vilket går över på några dagar.

 • När utrotades polio?
  Polio är inte utrotat utan förekommer i delar av världen.  

 • Hitta din närmaste mottagning

  Vid vaccinering mot polio gäller följande

  Kostnad

  Antal vaccineringstillfällen

  4 st

  Vaccinationsintervall

  Tre doser under en sexmånadersperiod samt en dos fyra år senare.

  Vaccineffekt

  Livslång

  Ingår i vaccinationsprogrammet

  Ja

  Biverkningar (vanliga)

  Lokal irritation på huden, svullnad, feber

  Biverkningar (ovanliga)

  Allergisk reaktion.