fbpx

Vaccination mot påssjuka

MPR-vaccin, eller MMR som det heter på engelska, är ett kombinationsvaccin som ger skydd mot de tre sjukdomarna mässling, påssjuka och röda hund. I Sverige ingår MPR-vaccination i vaccinationsprogrammet vilket gör att de allra flesta barn i Sverige vaccinerats mot sjukdomarna. Påssjuka, mässling och röda hund är numera ovanliga sjukdomar i Sverige även om de förekommer då och då; alla tre sjukdomarna ses som så pass allvarliga att de är anmälningspliktiga om man själv eller ens barn drabbas av dem.

Även om sjukdomarna är ovanliga i Sverige idag så är de vanligt förekommande i många andra delar av världen. Sjukdomarna kallas ofta barnsjukdomar eftersom det förr var någonting som man som barn ”skulle” drabbas av, för att ha dem avklarade (teoretiskt kan man få mässling mer än en gång, men det är ytterst ovanligt). Att de är barnsjukdomar innebär att symptomen man får är betydligt värre i vuxen ålder. Därför är MPR-vaccination en mycket bra idé, för den som inte vaccinerats mot sjukdomarna som barn.

Har vaccin mot påssjuka några biverkningar?

Den vanligaste bieffekten av MPR-vaccin är feber under veckorna efter vaccinering, något som kan vara obehagligt men inte direkt farligt. För gravt immunsupprimerade finns risk för hjärnhinneinflammation efter MPR-vaccinering, därför brukar dessa personer ej vaccineras. Hjärnhinneinflammation efter MPR-vaccinering, är generellt extremt ovanligt (risken för att drabbas av hjärnhinneinflammation från mässlingen eller påssjuka är många gånger större, varför vaccinering är det säkrare alternativet).

Sedan 1998 har det funnits en kontrovers runt MPR-vaccinering rörande påståenden att vaccinering med MPR på små barn skulle kunna orsaka autism. Studien som ”visade” detta har sedermera visat sig innehålla mängder med förfalskad data. Sedan dess har ett flertal stora studier genomförts och det finns inga som helst belägg för att MPR-vaccin skulle orsaka autism. Kontroversen har dock lett till att ett antal föräldrar, speciellt i USA och Storbritannien, valt att inte vaccinera sina barn, med följd att utbrott av mässling och påssjuka blivit allt vanligare – utbrott som skadat eller till och med dödat många barn.

  • Kan påssjuka ge orkit?
    Ja, påssjuka kan ge orkit, dvs. testikelinflammation,  med risk för efterföljande sterilitet. 
  • Hur behandlar man påssjuka?
    Ingen behandling finns men vaccin ger bra effekt. 

Hitta din närmaste mottagning

Vid vaccinering mot påssjuka gäller följande

Kostnad

Antal vaccineringstillfällen

2

Vaccinationsintervall

5 år mellan dos 1 och 2

Vaccineffekt

Förmodligen livslångt

Ingår i vaccinationsprogrammet

Ja

Biverkningar (vanliga)

Ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet.

Biverkningar (ovanliga)

Multiorgansvikt eller postvaccinal encefalit i mycket sällsynta fall – ökad risk vid thymussjukdom och multipel scleros