fbpx

Vaccination mot meningokocker

Meningokocker är en grupp bakterier som bland annat kan orsaka hjärnhinneinflammation. Personer i alla åldrar kan drabbas men yngre barn och unga vuxna får det oftare än andra. Symtomen liknar de vid influensa och är vanligast på vintern. Meningokocksjukdom kan ge allvarlig sjukdom, ibland med mycket snabbt förlopp och dödlig utgång.

Den allvarligaste formen kännetecknas av blodförgiftning med hudblödningar och sjunkande blodtryck. 13 olika grupper av meningokocker har identifierats idag – av dessa är grupperna A, B, C, W-135, X och Y sjukdomsframkallande. Bakterierna förökar sig genom blodbanorna och kan då nå hjärnhinnorna och orsaka inflammation. Meningokocker kan behandlas med antibiotika men det går också att vaccinera sig mot vissa grupper av bakterierna.

 

När behövs vaccinering mot meningokocker?

De flesta sjukdomsfallen i Sverige är sporadiska och ovanliga. Större utbrott av meningokocksjukdom har under senare år istället rapporterats från Afrika. Det finns flera olika grupper av meningokocker och vaccin mot en grupp skyddar inte mot infektioner med meningokocker inom andra grupperna. De vanligaste grupperna är A, B, C, Y och W. Vaccination rekommenderas till personer med sjukdomstillstånd som medför en ökad risk att insjukna i invasiv meningokockinfektion. Ska man resa till områden med pågående smittspridning rekommenderas också vaccination. 

Vaccin mot meningokocker rekommenderas även till ungdomar som ska studera utomlands, eller som ska resa runt och bo tillsammans med människor från många delar av världen. 

Har vaccin mot meningokocker några biverkningar?

En meningokocksjukdom kan behandlas med antibiotika, men att vaccinera sig är viktigt för att förebygga infektionerna. Uppemot hälften av de vaccinerade får milda biverkningar som rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället. Reaktionerna varar oftast bara 1–2 dagar innan de går över. Allvarliga reaktioner efter vaccinering mot meningokocker är ovanliga och för den övervägande majoriteten kommer vaccination mot meningokocker inte att innebära några större problem.

Hitta din närmaste mottagning

Vid vaccinering mot meningokocker gäller följande

Kostnad

Antal vaccineringstillfällen

1

Vaccinationsintervall

Vaccineffekt

Booster efter 3 år för riskbarn & efter 5år för vuxna med ökad risk

Ingår i vaccinationsprogrammet

Nej.

Biverkningar (vanliga)

Ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet

Biverkningar (ovanliga)

Akut astma, vissa muskelsmärtor och allergichock.