fbpx

Skydd mot malaria med malariaprofylax

Malaria är en allvarlig och ibland dödlig sjukdom orsakad av encelliga parasiter från plasmodiumsläktet. Malaria sprids via myggor som för över parasiter till människan när de sticker. Om man ska resa till vissa tropiska länder kan man därför behöva skydd mot sjukdomen. Malaria är allvarlig och kan bli livshotande för den som smittas.

När sjukdomen bryter ut kommer symtomen snabbt och aggressivt. Frossa, svettningar, hög feber, huvudvärk, illamående, kräkningar och diarré är vanliga symtom vid malaria. Vanligtvis tar det mellan en till fyra veckor från att man smittats tills att man blir sjuk – men det kan också dröja flera år. Febertoppar varannan till var tredje dag är symtom som man då kan få. Det finns förebyggande läkemedel att ta mot malaria, men det är trots det viktigt att försöka undvika myggstick med hjälp av myggmedel.

När behövs malariaprofylax?

Sjukdomen är mycket utbredd i de tropiska och subtropiska områdena i världen – framförallt i Afrika. Om man ska resa till dessa områden gäller det därför att man i god tid tar läkemedel mot malaria i förebyggande syfte. Det finns flera olika malariatabletter. Beroende på person och i vilket område man ska vistas varierar det vilka som passar en bäst. Eftersom vissa tabletter bör tas 1 till 3 veckor innan avresa är det viktigt att man är noggrann i din planering. Tabletterna tas regelbundet under resan och även efter man lämnar resmålet med malaria. Även barn kan använda malariatabletter – då avgör barnets vikt och ålder hur stor som behövs.

Har malariaprofylax några biverkningar?

Att överdosera en del malariatabletter kan göra dig allvarligt sjuk. Därför är det viktigt att man följer instruktionerna noga. Malariaprofylax kan ge biverkningar i varierande grad beroende på vilka tabletter det handlar om och hur man som person reagerar. Lätt illamående, huvudvärk, yrsel och tillfällig svårighet att ställa om från fjärr- till närseende är biverkningar som kan uppstå. Däremot slipper man vanliga biverkningar som vaccination med spruta ger – som ömhet, rodnad och svullnad runt injektionsstället.

  • Hur fungerar malariaprofylax?
    Läkemedlet dödar parasiten i olika stadier av utveckling 
  • Hur kan man skydda sig mot malaria?
    Det främsta skyddet är impregnerade myggnät och liberal användning av myggskyddsmedel. Är smittan tillräckligt stor kan man ta läkemedel. 

Hitta din närmaste mottagning

Vid vaccinering med malaria gäller följande

Kostnad

Beror på doseringsmängd

Antal vaccineringstillfällen

Beror på ålder och vikt

Vaccinationsintervall

Beror på ålder och vikt

Vaccineffekt

Beror på ålder och vikt

Ingår i vaccinationsprogrammet

Nej.

Biverkningar (vanliga)

Lätt illamånende, huvudvärk och yrsel.

Biverkningar (ovanliga)

Svårighet att ställa om från fjärr- till närseende.