Vaccination mot lunginflammation

Lunginflammation kan orsakas av flera olika saker, först och främst virus eller bakterier. Då lunginflammation kan orsakas av så många olika saker så innebär det att vaccinering inte är 100 % effektiv, även om det kraftigt minskar riskerna att drabbas. Lunginflammation är speciellt allvarlig när den drabbar barn och äldre och de som av olika anledningar har ett försämrat immunförsvar.

Se över ditt skydd mot lunginflammation om du ska resa till någon av följande världsdelar

Se våra priser » Läs mer om Lunginflammation

Den vanligaste orsaken till lunginflammation är pneumokocker, en bakterie som finns i ett stort antal olika varianter. Numera ingår vaccination mot ett antal av de vanligaste pneumokockerna i det allmänna vaccinationsprogrammet, vilket innebär att de flesta barn idag vid ett års ålder vaccineras.

När behövs vaccinering mot lunginflammation?

Förutom pneumokocker kan lunginflammation även orsakas av virus, till exempel vanliga influensavirus. Risken för att drabbas av lunginflammation ökar med åldern vilket gör att den som är 65 år eller äldre definitivt bör vaccinera sig mot både influensa och pneumokocker. Det samma gäller för den som har ett nedsatt immunförsvar. Vaccin mot lunginflammation (pneumokocker) erbjuds ofta i samband med influensavaccineringen och är i vissa fall gratis för den som anses befinna sig i en riskgrupp. Detta varierar dock från landsting till landsting. Det finns ett antal olika vaccin mot pneumokocker som är delvis anpassade för olika målgrupper – barn och äldre ges i allmänhet inte samma vaccin. Vaccination mot lunginflammation är också viktigt då det minskar behovet av att använda antibiotika, vilket minskar risken för att antibiotikaresistenta bakterier utvecklas.

Har vaccin mot lunginflammation några biverkningar?

Den vanligaste biverkningen vid vaccination mot lunginflammation är samma som för all vaccinering – svullnad och rodnad vid stickområdet. Detta är dock ingenting farligt utan går över på några dagar. Mer ovanligt är feber, trötthet och brist på aptit. Allvarliga allergiska reaktioner kan förekomma, men är ytterst ovanligt. För de flesta är vaccinering mot lunginflammation i princip riskfritt, där eventuella besvär är övergående.

Sidans innehåll uppdaterades senast 2020-06-24 av Dr Ridha Hadfi

  • Kostnad380/850
  • Antal vaccineringstillfällen1
  • VaccineringsintervallEj känt
  • VaccineffektEj känt
  • Ingår i vaccinationsprogrammetJa
  • Biverkningar (vanliga)Ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet
  • Biverkningar (ovanliga)