Vaccinering mot livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer är en cancerform som oftast orsakas av ett virus, humant papillomvirus (HPV), vilket är samma släkte av virus, men en annan typ, som orsakar bland annat kondylom. Livmoderhalscancer är normalt inte en dödlig cancerform i Sverige idag utan kan behandlas, och ungefär tre fjärdedelar av de som drabbas blir återställda.

Dock, detta kan ofta innebära att kvinnan efter behandling ej längre kan få barn vilket för en del kan vara mycket allvarligt. Då livmoderhalscancer oftast orsakas av ett virus, som är sexuellt överförbart, kan exempelvis användande av kondom minska risken för att drabbas. Det finns idag även vaccin mot livmoderhalscancer, Gardasil, tillgängligt. Detta vaccin ger inte ett 100-procentigt skydd, men minskar risken för att drabbas av livmoderhalscancer kraftigt.

När behövs vaccinering mot livmoderhalscancer?

Livmoderhalscancer-vaccin är något som de flesta kvinnor kan ha nytta av, speciellt de som är sexuellt aktiva. Gardasil skyddar dessutom inte enbart mot livmoderhalscancer, utan även mot kondylom; som är en obehaglig men i stort sett ofarlig sjukdom. Vaccin mot livmoderhalscancer har dessutom ingen effekt om den som vaccineras redan bär på viruset. Det gör att det är en mycket bra idé att vaccinera sig så tidigt som möjligt, för att minimera risken att man redan bär på viruset. Flera landsting erbjuder även gratis vaccination mot livmoderhalscancer för unga tjejer, och då risken att drabbas av livmoderhalscancer minskar med runt 70 % efter vaccinering är det något som de flesta bör överväga.

Har vaccin mot livmoderhalscancer några biverkningar?

Övergående irritation och svullnad där sprutan tagits är den vanligaste biverkningen; någonting som går över på några dagar. Andra övergående biverkningar är trötthet, illamående och värk, även om det är mer ovanligt och även det övergående. Allergiska reaktioner mot livmoderhalscancervaccin är mycket ovanligt, och observeras någon sådan efter första dosen bör behandlingen (på vanligtvis totalt tre doser) avbrytas.

Sidans innehåll uppdaterades senast 2019-05-09 av Dr Ridha Hadfi

  • KostnadGardasil 4: 1380:- / Gardasil 9: 1800:-
  • Antal vaccineringstillfällen1-3
  • VaccineringsintervallTre doser á 0,5 ml im med 2 mån intervall mellan dos 1 och 2 och 4 månader mellan dos 2 och 3. Alla tre doser bör helst ges inom en 1- årsperiod). Alla i åldern 9-13 år (9-14 år för Gardasil 9) kan ges två doser med 6 mån interval
  • VaccineffektEj känt
  • Ingår i vaccinationsprogrammetJa
  • Biverkningar (vanliga)Ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet
  • Biverkningar (ovanliga)Akut astma, vissa muskelsmärtor och allergichock