fbpx
Lanseringserbjudande: 15% rabatt på TBE vaccin – 10% rabatt på grundskydd & bältrosvaccin (erbjudandet gäller över hela Sverige fram tills den 28/4).

Vaccinering mot HPV- humant papillomvirus

Humant papillomvirus (HPV) är en mycket smittsam sexuellt överförbar infektion. Det är ett virus som bland annat kan orsaka livmoderhalscancer. Livmoderhalscancer är normalt inte en dödlig cancerform i Sverige idag utan kan behandlas, och ungefär tre fjärdedelar av de som drabbas blir återställda.

När behövs vaccinering mot HPV-humant papillomvirus?

 

HPV-vaccin är något som de flesta kan ha nytta av, speciellt de som är sexuellt aktiva. Vaccinet heter Gardasil och kan ge skydd mot livmoderhalscancer men även kondylom; som är en obehaglig men i stort sett ofarlig sjukdom. De flesta människor infekteras med en eller flera olika typer av viruset någon gång i livet, vilket gör att det är en bra idé att vaccinera sig så tidigt som möjligt. Flera landsting erbjuder gratis vaccination mot HPV för unga flickor, nu även pojkar. Gardasil 4 skyddar mot HPV-stammarna som ger upphov till 70% av livmoderhalscancerfallen och Gardasil 9 skyddar mot HPV-stammarna som ger upphov till 90% av livmoderhalscancerfallen.

 

Har vaccin mot HPV några biverkningar?

Övergående irritation och svullnad där sprutan tagits är den vanligaste biverkningen; någonting som går över på några dagar. Andra övergående biverkningar är trötthet, illamående och värk, även om det är mer ovanligt och även det övergående. Allergiska reaktioner mot vaccinet är mycket ovanligt. Om något sådant sker efter första dosen bör behandlingen (på vanligtvis tre doser totalt) avbrytas.

Kan Gardasil ge skydd mot andra sjukdomar?

HPV är inte namnet på bara ett virus, utan det är ett samlingsnamn för en rad virus som alla är av typen vårtvirus. En del orsakar vanliga hudvårtor, medan andra ger upphov till könsvårtor, kondylom, och en del dessutom ger upphov till cellförändringar som kan orsaka cancer, inte bara i livmoderhalsen utan även runt könsorganen hos både män och kvinnor.

Gardasil finns i två varianter, Gardasil 4 som skyddar mot fyra av virusen, och Gardasil 9 som skyddar mot nio varianter. Således skyddar Gardasil inte bara mot livmoderhalscancer utan även mot andra typer av cancer och mot kondylom. Vaccinet kan i sig inte heller ge upphov till någon av dessa sjukdomar.

 

Gardasil i det allmänna vaccinationsprogrammet

Gardasil har erbjudits flickor i årskurs 5 eller 6 sedan 2010, då det infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet. Eftersom kunskapen om HPV-virus och de sjukdomar de kan ge upphov till har ökat sedan dess, har regeringen på inrådan av Folkhälsomyndigheten beslutat att vaccin mot HPV ska ges till både pojkar och flickor i årskurs 5 från och med augusti 2020.

Denna åtgärd anses kunna förebygga flera typer av cancer och andra sjukdomar hos både kvinnor och män och förutom att innebära en förbättring av folkhälsan anses det också som samhällsekonomiskt kostnadseffektivt att vaccin mot HPV ges till både pojkar och flickor.

  • Kan man dö av HPV?
    Inte av HPV själv men den kan orsaka cancer som i värsta fall leder till döden. 
  • Vad är HPV?
    HPV står för Humant Papillon Virus och är en sexuellt överförd sjukdom. De flesta infektioner läker ut av sig själv, men en del typer kan ge genitala vårtor eller cancer. 

Vid vaccinering med HPV- humant papillomvirus gäller följande

Kostnad

Antal vaccineringstillfällen

2-3

Vaccinationsintervall

Tre doser á 0,5 ml im med 2 mån intervall mellan dos 1 och 2 och 4 månader mellan dos 2 och 3. Alla tre doser bör helst ges inom en 1- årsperiod). Alla i åldern 9-13 år (9-14 år för Gardasil 9) kan ges två doser med 6 mån interval

Vaccineffekt

Ej känt

Ingår i vaccinationsprogrammet

Ja.

Biverkningar (vanliga)

Ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet

Biverkningar (ovanliga)

Akut astma, vissa muskelsmärtor och allergichock.