fbpx

Vaccin mot kolera & ETEC (turistdiarré)

Dukoral: 430 kr/dos

Vaxchora: 860 kr/dosVaccin mot kolera och ETEC (turistdiarré)

Dukoral: 430 kronor per dos

Vaxchora: 860 kronor per dos

Om sjukdomarna kolera och ETEC (turistdiarré)

Om turistdiarré 
“Turistdiarré” är ett samlingsbegrepp på de sjukdomstillstånd som kan orsakas av bakterier, dess toxiner men även virus, och vars sjukdomsförlopp är mycket likartade och svåra att skilja åt.  

Det går inte att vaccinera sig mot “turistdiarré” men ETEC-bakterien, som ofta är boven i dramat kan ibland undvikas med vaccin mot kolera. Tyvärr saknas korrekta vetenskapliga studier men det kan ändå vara värt att pröva. Vaccin mot ETEC är under utveckling 

Symptom 
Kräkningar, diarré och feber som vara i ungefär 72 timmar. 

Riskområden 
Turistdiarré är vanligt i stora delar av världen, ETEC-orsakad turistdiarré förekommer i flera olika länder i Afrika och Sydamerika men även Asien. 

Om kolera
Kolera är ett bakteriegift som orsakar svåra diarréer och är ett stort problem där dricksvatten och avloppssystem håller låg kvalité. Mot kolera finns ett bra drickbart vaccin. 

Symptom
Svåra diarréer som gör att man snabbt blir uttorkad. 

Riskområden 
Afrika, Asien (fram för allt Indien) men utbrott förekommer även i Sydamerika. Regioner som drabbats av konflikter eller betydande naturkatastrofer löper också ökad risk för utbrott.

Hur smittar kolera och turistdiarré?
Både kolera och turistdiarrésjukdomar smittar via förorenat vatten och mat.

Om vaccin mot kolera och ETEC (turistdiarré)

Doser och intervall
Vaccinet Dukoral är ett drickbart vaccin. Vuxna behöver 2 doser med minst en veckas mellanrum och barn mellan 2-6 år behöver 3 doser med 1 veckas mellanrum. För optimal effekt bör vaccinationen slutföras minst en vecka före avresan. Vaccinet blandas med kranvatten.

För personer över 6 år håller koleraskyddet i 2 år. Om man önskar boostra skyddet ytterligare 2 år räcker det att ta en dos om mindre än 2 år har gått sedan grundimmuniseringen. Om det istället gått mer än 2 år behöver man börja om med 2 doser.

För barn under 6 år håller koleraskyddet i 6 månader. Om man önskar boostra skyddet ytterligare 6 månader räcker det att ta en dos om mindre än 6 månader har gått sedan grundimmuniseringen. Om det istället gått mer än 6 månader behöver man börja om med 3 doser.

Vaccinet Vaxchora är det med ett drickbart vaccin där både barn och vuxna endast behöver 1 dos som tas minst 10 dagar före avresa. Skyddseffekten är 2 år. Vaccinet blandas med buteljerat, stilla eller kolsyrat vatten.

Barn 
Dukoral är godkänt för alla över 2 års ålder. Under 6 års ålder skiljer sig intervallerna något och kräver bland annat tre doser istället för 2.

Vaxchora är godkänt för alla över 2 års ålder.

Biverkningar
Biverkningar från koleravaccin är ovanligt och om det förekommer så är det oftast i form av en enklare variant på turistdiarré; helt enkelt en liten försmak på vad som skulle varit mycket värre om man struntat i att vaccinera sig. Den diarré och enklare magproblem som man i sällsynta fall kan drabbas av försvinner på några dagar. Allvarligare reaktioner än dessa är extremt ovanliga.

Vad kostar vaccinationen?

Vänligen se vår prislista för information om priser.

Vacciner

Vi erbjuder två vaccin mot Kolera: Dukoral och Vaxchora.

Frågor och svar

Vi kan endast se vilka vacciner du har tagit hos oss. För att få information om dina vaccin, ladda ner Svea Vaccins app. Om du är osäker rekommenderar vi att du granskar ditt vaccinationskort eller överväger att börja om vaccinationen.

 Glöm inte
hälsodeklarationen

Genom att fylla i hälsodeklarationen blir ditt besök smidigare.Få rabatter, information och nyheter

Skriv upp dig för att få nyheter och olika erbjudanden!Få rabatter, information och nyheter

Skriv upp dig för att få nyheter och olika erbjudanden!

Vaccin mot kolera och turistdiarré

Dukoral: 430 kr/dos

Vaxchora: 860 kr/dos

På denna sida hittar du information om kolera & turistdiarré vaccination samt insikter kring kolera & turistdiarré, vilket ger dig viktig kunskap för att skydda dig själv och dina nära.

Navigera genom att klicka på de olika länkarna för att nå det du söker:

Vaccination mot Kolera & Turistdiarré

Doser och intervall
Vaccinet Dukoral är ett drickbart vaccin. Vuxna behöver 2 doser med minst en veckas mellanrum och barn mellan 2-6 år behöver 3 doser med 1 veckas mellanrum. För optimal effekt bör vaccinationen slutföras minst en vecka före avresan. Vaccinet blandas med kranvatten.

För personer över 6 år håller koleraskyddet i 2 år. Om man önskar boostra skyddet ytterligare 2 år räcker det att ta en dos om mindre än 2 år har gått sedan grundimmuniseringen. Om det istället gått mer än 2 år behöver man börja om med två doser.

För barn under 6 år håller koleraskyddet i 6 månader. Om man önskar boostra skyddet ytterligare 6 månader räcker det att ta en dos om mindre än 6 månader har gått sedan grundimmuniseringen. Om det istället gått mer än 6 månader behöver man börja om med 3 doser.

Vaccinet Vaxchora är det med ett drickbart vaccin där både barn och vuxna endast behöver 1 dos som man tar 10 dagar före avresa. Skyddseffekten är 2 år. Vaccinet blandas med buteljerat, stilla eller kolsyrat vatten.

Barn 
Dukoral är godkänt för alla över 2 års ålder. Under 6 års ålder skiljer sig intervallerna något och kräver bland annat 3 doser istället för 6.

Vaxchora är godkänt för alla över 2 års ålder.

Biverkningar
Biverkningar från koleravaccin är ovanligt och om det förekommer så är det oftast i form av en enklare variant på turistdiarré; helt enkelt en liten försmak på vad som skulle varit mycket värre om man struntat i att vaccinera sig. Den diarré och enklare magproblem som man i sällsynta fall kan drabbas av försvinner på några dagar. Allvarligare reaktioner än dessa är extremt ovanliga.

Vad kostar vaccinationen?
Vänligen se vår prislista för information om priser.

Vaccination

Vi erbjuder två vaccin mot Kolera: Dukoral och Vaxchora.

Om sjukdomen kolera och ETEC (turistdiarré)

Om kolera och turistdiarré
Turistdiarré är ett samlingsnamn på två olika sjukdomstillstånd orsakade av bakterier, men vars händelseförlopp är mycket likartade och det kan vara svårt att skilja på dem. Det handlar dels om kolera som orsakas av kolerabakterien, och dels om bakterien ETEC (Enterotoxigenic Escherichia coli). Sistnämnda är den vanligaste orsaken till turistdiarré och även om den orsakar ett obehagligt tillstånd, så är den sällan speciellt allvarlig.

Vaccin mot ETEC är under utveckling, men det finns ännu inget som är helt färdigt, även om det bara är en tidsfråga. Vad gäller kolera så finns det däremot vaccin tillgängligt, som intas oralt och alltså innebär att man slipper sprutor.

Hur smittar kolera och turistdiarré?
Kolera är en sjukdom som smittar genom mat och dryck. Du kan skydda dig mot kolera med drickbart vaccin.

Symptom
För den som är välnärd och frisk i övrigt finns inga större risker för mer än några dagars intensiva toalettbesök. Den största faran med turistdiarré är normalt uttorkning.

Riskområden
Turistdirarré är vanligt i stora delar av världen, ETEC-orsakad turistdiarré förekommer i flera olika länder i Afrika och Sydamerika.

Frågor och Svar

Våra mottagningar kan endast se vilka vaccin ni har tagit hos oss. Vi rekommenderar att man ser över sina vaccinationskort eller ev. börja om sin vaccination om man är väldigt osäker.

 

Glöm inte din hälsodeklaration!

Genom att fylla i hälsodeklarationen blir ditt besök smidigare.

Få rabatter,
information och
nyheter

Skriv upp dig för att få nyheter och olika erbjudanden!