Vaccinering mot Kolera & ETEC (turistdiarré)

Kolera är en sjukdom som smittar genom mat och dryck. Du kan skydda dig mot kolera med drickbart vaccin.

Turistdiarré är ett samlingsnamn på olika sjukdomstillstånd orsakade av bakterier, virus eller parasiter men vars händelseförlopp är mycket likartade och det kan vara svårt att skilja på dem. Det kan handla dels om kolera som orsakas av kolerabakterien, och dels om bakterien ETEC (Enterotoxigenic Escherichia coli). Sistnämnda är den vanligaste orsaken till turistdiarré och även om den orsakar ett obehagligt tillstånd, så är den sällan speciellt allvarlig.

För den som är välnärd och frisk i övrigt finns inga större risker för mer än några dagars intensiva toalettbesök. Vaccin mot ETEC är under utveckling, men det finns ännu inget som är helt färdigt, även om det bara är en tidsfråga. Vad gäller kolera så finns det däremot vaccin tillgängligt, som intas oralt och alltså innebär att man slipper sprutor. Den största faran med turistdiarré är normalt uttorkning.

Det finns 2 effektiva vacciner mot kolera. De är framtagna för att skydda mot kolera men då delen av koleratoxinet som binder till tarmslemhinnan liknar ETEC-toxinet, korsreagerar dessa två immunologiskt. Detta gör att ett eventuellt skydd även mot ETEC kan ses vid intag av koleravaccin. Det eventuella skydd mot ETEC är dock inte lika effektivt som mot Kolera, och håller under en kortare tid.

När behövs koleravaccin?

Vaccination mot kolera rekommenderas alltid när man besöker länder där sjukdomen är vanlig. Speciellt till resenärer som tänker vistas i landet en längre tid och äta under enklare förhållanden. Varje år drabbas mellan 1,3 och 4 miljoner personer av kolera, och mellan 21 och 143 tusen går bort i infektion. 

Vilka koleravaccin finns?

Det finns 2 effektiva koleravacciner, Vaxchora och Dukoral, som båda stimulerar immunförsvaret i tarmen.

Dukoral: Drickbart vaccin, där vuxna behöver två doser med minst en veckas mellanrum och barn mellan 2-6 år behöver 3 doser med 1 veckas mellanrum. Man ska vara färdigvaccinerad minst en vecka före avresa. Vaccinet blandas med kranvatten.

För personer >6 år håller koleraskyddet i två år. Om man önskar boostra skyddet ytterligare två år räcker det att ta en dos om mindre än två år har gått sedan grundimmuniseringen. Om det istället gått mer än två år behöver man börja om med två doser.

För barn <6 år håller koleraskyddet i 6 månader. Om man önskar boostra skyddet ytterligare 6 månader räcker det att ta en dos om mindre än 6 månader har gått sedan grundimmuniseringen. Om det istället gått mer än 6 månader behöver man börja om med tre doser.

Du får ditt koleravaccin med dig hem och det är viktigt att du förvarar det i kylskåp. Du ska låta bli att äta och dricka en timme före och en timme efter att du tar vaccinet.

Vaxchora: Drickbart vaccin där både barn och vuxna endast behöver 1 dos som man tar 10 dagar före avresa. Skyddseffekten är 2 år. Vaccinet blandas med buteljerat vatten, stilla eller kolsyrat vatten.

Har vaccin mot kolera några biverkningar?

Biverkningar från koleravaccin är ovanligt och om det förekommer så är det oftast i form av en enklare variant på turistdiarré; helt enkelt en liten försmak på vad som skulle varit mycket värre om man struntat i att vaccinera sig. Den diarré och enklare magproblem som man i sällsynta fall kan drabbas av försvinner på några dagar. Allvarligare reaktioner än så är extremt ovanliga.

För dig som ska tillreda Dukoral

 • Hur länge skyddar koleravaccin?
  Vaccinet skyddar mot Kolera i 2 år. Vaccinet kan också skydda mot en typ av turistdiarré även om det inte finns tillräckligt med studier för godkännande i Sverige. 
 • Är kolera ett virus?
  Nej. Kolera är en bakterie där vissa sorter utsöndrar ett gift som orsakar sjukdomen Kolera. 

 • Hitta din närmaste mottagning

  Dukoral (koleravaccin)

  Kostnad

  Antal vaccineringstillfällen

  2

  Vaccinationsintervall

  2 orala doser à 3 ml per dos helst med 1 veckas intervall mellan dos 1 och 2.

  Vaccineffekt

  6-24 månader

  Ingår i vaccinationsprogrammet

  Nej.

  Biverkningar (vanliga)

  Ibland lätt magknip och lösare avföring (av bikarbonatet).

  Biverkningar (ovanliga)