fbpx

Vaccination mot japansk encefalit

Japansk encefalit är en virusorsakad hjärninflammation med hög dödlighet som främst finns i Sydostasien och angränsande länder. Sjukdomen är en vektorburen zoonos, det vill säga den sprids mellan djur och människa via myggor. Sjukdomen kallas också japansk hjärnfeber och orsakas alltså av ett virus som sprids av en mygga.

När sjukdomen är allvarlig brukar symtomen vara svår huvudvärk, hög feber, frossa, kramper och förvirring och oro. Om mental tillbakagång utvecklas leder detta ofta också till koma. Kroniska besvär som kan bli effekten av insjuknande i sjukdomen är bland annat dövhet och känslomässig instabilitet. Sjukdomen förekommer i Asien och myggorna som sprider viruset trivs bäst runt grisar – därför är smittorisken mycket högre på landsbygden än i städer. Vanligtvis tar det mellan fem och tio dagar från att man har smittats tills man blir sjuk i japansk encefalit.

 

När behövs vaccinering mot japansk encefalit?

Vaccin mot japansk encefalit rekommenderas till vuxna, ungdomar och barn i åldern två månader och äldre som kommer att vistas en längre tid i länder där sjukdomen förekommer. Vaccination rekommenderas också till de som ska uppehålla sig på landsbygd i områden med många sjukdomsfall och till de personer som är utsatta för risk i sitt arbete – exempelvis laboratoriepersonal. Två intramuskulära doser med fyra veckors intervall rekommenderas för optimalt skydd. Till vuxna rekommenderas en påfyllnadsdos 12–24 månader efter den andra dosen. Kostnaden för vaccination med Ixiaro ligger på 1200 kronor per dos.

 

Har vaccin mot japansk encefalit några biverkningar?

Vaccinet mot japansk encefalit ges oftast bara om vistelse i Asien planeras till längre än tre veckor och på landsbygd. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, muskelsmärta och ömhet på injektionsstället. Andra vanliga biverkningar är trötthet, illamående och influensaliknande sjukdom. Allvarliga reaktioner mot vaccinering mot japansk encefalit är ovanliga och de flesta biverkningarna är milda och varar bara några dagar efter vaccinationen.

Sidans innehåll uppdaterades senast 2020-01-28 av Dr Ridha Hadfi

Vid vaccinering med japansk encefalit gäller följande

Kostnad

1300 kr/dos

Antal vaccineringstillfällen

3

Vaccinationsintervall

2 doser á 0.5 ml med minst 1 (vid tidsnöd) - 4 veckors mellanrum.

Vaccineffekt

Ej känt.

Ingår i vaccinationsprogrammet

Nej.

Biverkningar (vanliga)

Ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet

Biverkningar (ovanliga)

Akut astma, vissa muskelsmärtor och allergichock.