Vaccination mot influensa

Influensa är en virussjukdom som brukar återkomma årligen, det är vanligtvis under vintern som vi i Sverige drabbas. Sjukdomen orsakas av ett virus som har egenheten att mutera väldigt snabbt vilket gör det svårt eller omöjligt att utveckla ett varaktigt influensavaccin. Sjukdomen orsakar en del dödsfall, speciellt bland äldre, gravida, och de som redan lider av olika hälsoproblem, även om de flesta som drabbas i Sverige blir friska.

Symtomen inkluderar feber, värk, hosta, röda ögon, huvudvärk och upplevs av de flesta som mycket obehagligt. Influensaepidemier har drabbat världen ett flertal gånger under århundradenas lopp, ibland med mycket allvarliga konsekvenser. Den senaste riktigt allvarliga influensaepidemin i världen inträffade 1968, den så kallade Hongkonginfluensan, vilken orsakade över en miljon dödsfall världen över.

 

När behövs vaccinering mot influensa?

Vaccination mot influensa rekommenderas den som befinner sig i någon av riskgrupperna (äldre, gravida samt de som lider av kronisk sjukdom som t.ex diabetes eller lungproblem). Eftersom den influensa som kommer till Europa i princip varje år variationer, innebär det att influensavaccin sällan skyddar till 100% och det finns en risk att man drabbas av influensa trots vaccination.

Även de som inte befinner sig i någon av riskgrupperna kan vaccinera sig mot influensan för att undvika att bli sjuk. Hos Svea Vaccin kostar influensavaccinet 400:-.

Har influensavaccin några biverkningar?

Influensavaccin är ofta baserade på äggprotein, och den som är allergisk mot ägg kan därför få en allergisk reaktion. Den som är allergisk mot ägg bör därför rådfråga en läkare innan vaccinering. Andra möjliga biverkningar är lättare form av influensa som oftast går över efter några dagar.

Sidans innehåll uppdaterades senast 2020-06-24 av Dr Ridha Hadfi

 • Är influensa virus eller bakterie?
  Influensa är ett virus. 
 • Kan man dö av influensa?
  Ja, varje år dör i Sverige ett antal personer av influensa och dess komplikationer. 
 • Hitta din närmaste mottagning

  Vid vaccinering med Influensavaccin gäller följande

  Kostnad

  Antal vaccineringstillfällen

  1

  Vaccinationsintervall

  Inför nästa års epidemi.

  Vaccineffekt

  3-6 månader

  Ingår i vaccinationsprogrammet

  Nej.

  Biverkningar (vanliga)

  Ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet

  Biverkningar (ovanliga)

  Akut astma, vissa muskelsmärtor och allergichock.