fbpx

Vaccination mot influensa

Influensa är en virussjukdom som brukar återkomma årligen, det är vanligtvis under vintern som vi i Sverige drabbas. Sjukdomen orsakas av ett virus som har egenheten att mutera väldigt snabbt vilket gör det svårt eller omöjligt att utveckla ett varaktigt influensavaccin. Sjukdomen orsakar en del dödsfall, speciellt bland äldre, gravida, och de som redan lider av olika hälsoproblem, även om de flesta som drabbas i Sverige blir friska.

Symtomen inkluderar feber, värk, hosta, röda ögon, huvudvärk och upplevs av de flesta som mycket obehagligt. Influensaepidemier har drabbat världen ett flertal gånger under århundradenas lopp, ibland med mycket allvarliga konsekvenser. Den senaste riktigt allvarliga influensaepidemin i världen inträffade 1968, den så kallade Hongkonginfluensan, vilken orsakade över en miljon dödsfall världen över.

Vi erbjuder även ett högdosvaccin mot influensa vid namnet Efluelda som ges från och med 60 års ålder. Vaccinet är fyra gånger starkare än det vanliga säsongsvaccinet och minskar smittorisken med cirka 75-90%. På samma sätt ges Efluelda i en enstaka dos som skyddar under influensasäsongens längd och kostar 600 kr.
 
Även de som inte befinner sig i någon av riskgrupperna kan vaccinera sig mot influensan för att undvika att bli sjuk. Hos Svea Vaccin kostar det vanliga influensavaccinet 400 kr.
 

När behövs vaccinering mot influensa?

Vaccination mot influensa rekommenderas den som befinner sig i någon av riskgrupperna (äldre, gravida samt de som lider av kronisk sjukdom som t.ex diabetes eller lungproblem). Eftersom den influensa som kommer till Europa i princip varje år variationer, innebär det att influensavaccin sällan skyddar till 100% och det finns en risk att man drabbas av influensa trots vaccination.

Har influensavaccin några biverkningar?

Influensavaccin är ofta baserade på äggprotein, och den som är allergisk mot ägg kan därför få en allergisk reaktion. Den som är allergisk mot ägg bör därför rådfråga en läkare innan vaccinering. Andra möjliga biverkningar är lättare form av influensa som oftast går över efter några dagar.

  • Är influensa virus eller bakterie?
    Influensa är ett virus. 
  • Kan man dö av influensa?
    Ja, varje år dör i Sverige ett antal personer av influensa och dess komplikationer. 

Hitta din närmaste mottagning

Vid vaccinering med Influensavaccin gäller följande

Kostnad

Antal vaccineringstillfällen

1

Vaccinationsintervall

Inför nästa års epidemi.

Vaccineffekt

3-6 månader

Ingår i vaccinationsprogrammet

Nej.

Biverkningar (vanliga)

Ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet

Biverkningar (ovanliga)

Akut astma, vissa muskelsmärtor och allergichock.