Vaccination mot hepatit B - Engerix/HBVaxpro

Hepatit B är en virussjukdom som är besläktad med hepatit A, men med ett antal viktiga skillnader. För det första så smittar det inte lika lätt som hepatit A, utan hepatit B smittar endast via blod och kroppsvätskor. De vanligaste sätten att smittas är genom sexuellt umgänge eller genom att använda en spruta som en smittad person tidigare använt, och som inte blivit tillräckligt väl desinficerad.

Symptom för hepatit B

Symptomen för hepatit B liknar de för hepatit A, med värk, feber, huvudvärk, illamående och hud som i ett sista skede blir gulaktig. Liksom för hepatit A så är hepatit B oftast mer jobbig än farlig och de flesta som drabbas av den får inga bestående men i vissa fall kan sjukdomen bli kronisk. Det finns hepatit B-vaccin tillgängligt numera.

 

När behövs hepatit B-vaccination?

Hepatit B är ovanligt i Sverige men vanligt förekommande i flera länder världen över, speciellt i Asien, Afrika och Sydamerika. Den som ska besöka länder i dessa områden kan därför behöva vaccinera sig mot hepatit B. Närmare information om vad som gäller i olika länder finns på annan plats på vår sajt. Det är också vanligt med kombinerad vaccination mot hepatit A och B, då det nästan alltid är vanligt med hepatit A om det är det med hepatit B. De båda sjukdomarna orsakas ju av virus som är mycket närbesläktade.

 

Har vaccin mot hepatit B några biverkningar?

Svullnad och irritation runt nålsticksområdet är den vanligaste biverkningen, något som går över på några dagar. Övergående feber och huvudvärk är mer sällsynta biverkningar, som även de är övergående. Allvarligare allergiska reaktioner på vaccin mot hepatit B drabbar färre än en på miljonen.

Sidans innehåll uppdaterades senast 2020-06-24 av Dr Ridha Hadfi

Vid vaccinering med hepatit B gäller följande

Kostnad

Vuxen: 420:- / Barn: 390:- per dos

Antal vaccineringstillfällen

3

Vaccinationsintervall

1 månads intervall mellan dos 1 och 2. 3:e dosen ges 6 månader efter den första.

Vaccineffekt

Förmodligen livslångt

Ingår i vaccinationsprogrammet

Ja

Biverkningar (vanliga)

Ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet

Biverkningar (ovanliga)

Akut astma, vissa muskelsmärtor och allergichock.