Vaccination mot hepatit A

Hepatit A kallas ibland för gulsot något som inte är helt rätt men samtidigt mer rätt än fel. Gulsot i sig är nämligen inte en sjukdom utan beskrivning av symptom som kan orsakas av flera olika sjukdomar; dock så rör det sig vanligtvis om just hepatit A. Hepatit A är en virussjukdom som påverkar levern vilket är skälet till att huden får en gulaktig ton. Orsaken till att hepatit A sprids är först och främst dålig hygien, vilket gör att sjukdomen i allmänhet är ovanligare i rikare länder.

Hitta din närmaste mottagning

Hitta din närmaste mottagning

Det vanligaste sättet som människor smittas på är genom mat och dryck som inte hanterats med riktigt så höga krav på hygien som man kan förvänta sig. Symptomen för hepatit A är bland annat trötthet, illamående, kräkningar och feber och blir sällan mer allvarligt än så. De flesta som drabbas av hepatit A blir helt återställda, men hos en liten minoritet kan sjukdomen leda till allvarliga leverskador. Det finns hepatit A-vaccin tillgängligt sedan många år och är bekant för många som rest runt i världen.

När behövs hepatit A-vaccinering?

Vaccinering mot hepatit A rekommenderas inför resor till många av världens länder, i princip till de flesta länder som ännu inte räknas som rika industriländer – de flesta länder i Afrika och Sydamerika, samt flera länder i Asien och Östeuropa. Vaccinering mot hepatit A är också enkelt, det räcker med en dos en eller ett par veckor före avresa för att man ska vara skyddad. Skyddet avtar dock efter ungefär ett år, och en andra dos kan förlänga skyddstiden till flera decennier.

Observera dock att vaccination inte ger ett 100-procentigt skydd, utan vissa mer känsliga individer kan fortfarande drabbas av hepatit A.


Har vaccin mot hepatit A några biverkningar?

Den vanligaste bieffekten vid vaccination mot hepatit A är svullnad och irritation kring det område där man fick sitt nålstick. Detta är ingenting farligt och går snabbt över. En mer sällsynt bieffekt är allmänt illamående, något som brukar gå över på ett par dagar. Allvarligare biverkningar är mycket sällsynt och vaccination mot hepatit A är för de allra flesta problemfritt.

 • Vad är Hepatit A?
  Hepatit A är ett virus som drabbar levern och smittar via avloppsförorenat vatten, men kan även spridas från människa till människa. 
 • Vilka symptom ger Hep. A?
  Trötthet, illamående och hos vissa personer gul hy. Därav namnet Gulsot. 
 • Är Hepatit A farligt?
  För en tidigare frisk person läker sjukdomen ut på 6-8 v. Matleda och illamående kan vara långvarig. Enstaka dödsfall förekommer. 

 • Vid vaccinering med Hepatit A gäller följande

  Kostnad

  Antal vaccineringstillfällen

  2

  Vaccinationsintervall

  6 månads intervall mellan dos 1 och 2

  Vaccineffekt

  Skydd i minst 30 år efter grundimmunisering

  Ingår i vaccinationsprogrammet

  Nej.

  Biverkningar (vanliga)

  Ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet.

  Biverkningar (ovanliga)

  Akut astma, vissa muskelsmärtor och allergichock.