fbpx

Vaccinering mot gula febern

Gula febern är en virussjukdom som främst förekommer i mellersta Afrika, norra Sydamerika och Centralamerika. Det är en mycket allvarlig sjukdom som varje år kräver tiotusentals liv; symptomen inkluderar feber, illamående, smärta i kroppen och skador på levern. Dessa leverskador uppträder i sjukdomens slutfas och gör att huden får ett gulaktigt utseende, därav namnet ”gula febern”. Sjukdomen är ytterst farlig, och även bland de som får behandling mot den är dödligheten hög.

Enligt Världshälsoorganisationen så insjuknar varje år runt 200 000 personer i gula febern, varav runt 30 000 dör. Det finns dock gula febern-vaccin att tillgå, och vaccinering av befolkning i de påverkade områdena ökar stadigt. Men då smittan sprids via och mellan myggor, och även kan infektera apor, så kommer det att bli svårt eller omöjligt att helt få sjukdomen under kontroll.

När behövs vaccinering mot gula febern?

Vaccination mot gula febern rekommenderas starkt för den som ska resa till ett land där sjukdomen förekommer; vilket i stort sett endast är vissa länder i Sydamerika och Afrika. Sjukdomen är en av de allvarligare som man kan drabbas av som turist och flera länder kräver också intyg på vaccination för att man ska kunna få resa in i landet. Andra länder där sjukdomen inte finns kan också kräva intyg om vaccination för att bevilja inresetillstånd om man tidigare har besökt ett land där sjukdomen förekommer. Den som har nedsatt immunförsvar eller är gravid ska inte vaccineras, då det finns risk för komplikationer.

Har vaccin mot gula febern några biverkningar?

Förutom svullnad och rodnader vid injektionsstället, som går över på några dagar så är allvarliga biverkningar sällsynta, men kan förekomma i enstaka fall. Det rör sig då om allvarlig allergisk reaktion eller i värsta fall att den vaccinerade utvecklar en form av gula febern. Men detta är extremt ovanligt, och fördelarna med vaccination vid resa till riskområden överväger med råge.

  • Hur dödlig är Gula febern?
    Ungefär 20-50 % av de som drabbas av gula febern avlider i sjukdomen som drabbar ca 200.000 människor per år. 
  • Hur smittar Gula febern?
    Gula febern smittar via myggor som i sin tur smittats via apor men även andra smittade människor. 
  • När ska man vaccinera sig mot Gula febern?
    Man ska vaccinera sig när man reser till ett land där Gula febersmitta finns. Man kan även behöva vaccinera sig om man mellanlandat i ett land med Gula febernsmitta och reser till ett land där Gula febern smitta inte finns. I många länder är större delen av befolkningen vaccinerade och det kan då upplevas som att ingen smitta finns, men så är inte fallet. Vaccinet har mycket bra effekt och en dos skyddar livet ut. 

Hitta din närmaste mottagning

Vid vaccinering mot gula febern gäller följande

Kostnad

Antal vaccineringstillfällen

1

Vaccinationsintervall

Vaccineffekt

Sannolikt livslångt skydd enligt WHO. Booster ges ibland av legala skäl efter 10 år eftersom det ännu inte är helt säkert att WHOs regel har nått alla gränspassager.

Ingår i vaccinationsprogrammet

Nej.

Biverkningar (vanliga)

Ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet

Biverkningar (ovanliga)

Multiorgansvikt eller postvaccinal encefalit i mycket sällsynta fall – ökad risk vid thymussjukdom och multipel scleros