Stelkramp-, difteri- och kikhosta

Läs avsnittet om de enskilda vaccinerna Difteri, Stelkramp, Kikhosta och Polio.

Kostnad:

Stelkramp och Difteri 350 kr/per dos

Stelkramp, Difteri och Kikhosta 420kr/per dos

Stelkramp, Difteri, Kikhosta och Polio 520kr/per dos 

 

Sidans innehåll uppdaterades senast 2019-04-16 av Dr Ridha Hadfi

 

Vid vaccinering mot Stelkramp-, difteri- och kikhosta​ gäller följande

Kostnad

350 kr / 420 kr / 520kr per dos

Antal vaccineringstillfällen

1

Vaccinationsintervall

1 påfyllnads dos efter grundimmunisering

Vaccineffekt

10-20 år

Ingår i vaccinationsprogrammet

Ja..

Biverkningar (vanliga)

Ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet

Biverkningar (ovanliga)

Akut astma, vissa muskelsmärtor och allergichock.