Vaccination med gammaglobulin

Globulin är proteiner som återfinns i kroppens blod, och som spelar en viktig roll för immunförsvaret. Gammaglobuliner är en undergrupp till dessa och används för att stärka immunförsvaret. Detta är något förenklat, då gammaglobuliner kan vara mer än så, men för gemene man är det detta som är viktigt. Gammaglobulin är vad som i dagligt tal kallas antikroppar, och de har flera olika användningsområden. Strikt sett så gammaglobulin inte ett vaccin utan mer allmänt ett läkemedel, men den effekt det har och en del av dess användningsområden påminner starkt om hur vaccin fungerar och lekmän talar därför ibland om gammaglobulin-vaccin.

Gammaglobulin rekommenderas generellt inte för personer som ska ut och resa, men är ett alternativ om du av olika skäl inte kan ta vaccinet mot Hepatit A

Se våra priser » Läs mer om Gammaglobulin

Vad används gammaglobulin till?

Gammaglobulin har flera användningsområden. Ett av de viktigaste är att behandling med gammaglobulin stärker immunförsvaret hos personer där detta är försvagat av olika anledningar, exempelvis på grund av vissa cancerformer. Hos de allra flesta bildas antikroppar i tillräcklig mängd automatiskt, och tillförsel av gammaglobulin är därför inte nödvändigt. Ett annat användningsområde är att använda gammaglobulin för att motverka hepatit A, som ibland även kallas gulsot.

Gammaglobulin kan användas som alternativ till vaccinering när man ska besöka områden där det finns risk för att drabbas av hepatit A, speciellt om vistelsen inte är långvarig. Men då vaccinering mot hepatit A kan ge skydd under längre tid så är det att föredra om man vet att man kommer att göra fler resor till riskområden i framtiden.

Har gammaglobulin några biverkningar?

Gammaglobulins fördel är att det inte finns några kända biverkningar. Eftersom det fungerar som så att det tillför extra antikroppar till blodet så finns ingen risk för sjukdomar. En del vaccin fungerar ju som så att det infekterar kroppen med en försvagad version av sjukdomen som en person vaccineras mot. Det gör att det finns risk för feber och mildare symptom vid vaccinering; så är inte fallet med gammaglobulin.

Sidans innehåll uppdaterades senast 2019-05-09 av Dr Ridha Hadfi

Vid vaccinering med gammaglobulin gäller följande

  • Kostnad300
  • Antal vaccineringstillfällen1
  • Vaccineringsintervall
  • VaccineffektFör maximalt skydd mot hepatit A räcker en dos i 6-8 veckor.
  • Ingår i vaccinationsprogrammetNej
  • Biverkningar (vanliga)Ibland feber och frossa
  • Biverkningar (ovanliga)