Gammaglobulin

Globulin är proteiner som återfinns i kroppens blod, och som spelar en viktig roll för immunförsvaret. Detta är något förenklat, då gammaglobuliner kan vara mer än så, men för gemene man är det detta som är viktigt. Gammaglobulin är vad som i dagligt tal kallas antikroppar, och de har flera olika användningsområden.

Vad används gammaglobulin till?

Gammaglobulin är inte ett vaccin utan ett sätt att tillföra färdiga antikroppar, i det här fallet mot Hepatit A.

Gammaglobulinet vi har ger ett ok skydd mot Hepatit A men endast i ca 6-8 veckor varför  det alltid är bättre att vaccinera sig så att immunförsvaret stimuleras att bilda egna antikroppar som ger ett mycket längre och bättre skydd.


Har gammaglobulin några biverkningar?

Gammaglobulin brukar ge ömhet och smärta där man har injicerat det, det vill säga högt upp på skinkan. Huvudvärk och feber är andra biverkningar som kan förekomma.

Vid vaccinering med gammaglobulin gäller följande

Kostnad

400 kr/dos

Antal vaccineringstillfällen

1

Vaccinationsintervall

Vaccineffekt

För maximalt skydd mot hepatit A räcker en dos i 6-8 veckor.

Ingår i vaccinationsprogrammet

Nej

Biverkningar (vanliga)

Smärta på injektionsstället, feber, huvudvärk

Biverkningar (ovanliga)