fbpx

Vaccination mot difteri

Difteri är en sjukdom som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige och sjukdomen är därför här mycket ovanlig. Sjukdomen smittar från person till person, exempelvis genom att man dricker från en flaska som en smittad person druckit ur, eller via luften. Tillsammans med vaccination är bra hygien det bästa skyddet mot difteri. Difteri är fortfarande vanligt i många länder i världen och kan leda till dödlig utgång, speciellt för små barn och personer som är över 40 år. Antalet döda i difteri i världen minskar stadigt, men även utan dödlig utgång så är det en allvarlig sjukdom, speciellt om den lämnas obehandlad.

Uppdatering av difterivaccin

Även om de flesta av oss vaccineras mot difteri när vi är barn, och sjukdomen är väldigt ovanlig här så finns det ibland orsak att vaccinera sig mot difteri. Vaccination mot difteri håller nämligen inte i sig för evigt utan har en begränsad livslängd. Det gör att om man reser till ett land där sjukdomen förekommer så behöver man se över sitt skydd – är difterivaccinet fortfarande effektivt, eller behövs en ny spruta? Om det var 15 år senast du vaccinerade dig och du ska resa till ett riskland så kommer du antagligen behöva uppdatera ditt difteri-skydd.

 

Vilka länder behövs ett difterivaccin till?

En enkel och lite orättvis tumregel är att difteri-vaccin behövs om man reser till utvecklingsländer, men det är långt ifrån någon hundraprocentig sanning. Ökad risk för difteri finns i de flesta, men inte alla utvecklingsländer, men mer allvarligt är att det finns risk för difteri även i flera industriländer. Det gäller inte minst flera forna öststater, som sett ökande förekomst av difteri efter Warszawapaktens fall. Men även för resor till länder som Brasilien, Indien, Filippinerna och andra rekommenderas att skyddet mot difteri ses över. Mer information om vad som gäller för vaccination vid resor hittar du på annan plats på Svea vaccin.

Sidans innehåll uppdaterades senast 2019-05-09 av Dr Ridha Hadfi

Vid vaccinering mot difteri gäller följande

Kostnad

350/420/520kr per dos

Antal vaccineringstillfällen

1

Vaccinationsintervall

1 påfyllnadsdos efter grundimmunisering

Vaccineffekt

Ingår i vaccinationsprogrammet

Nej.

Biverkningar (vanliga)

Ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet

Biverkningar (ovanliga)

Akut astma, vissa muskelsmärtor och allergichock