Vaccination mot bältros

Bältros är en sorts fortsättningssjukdom på vattkoppor, som endast drabbar den som tidigare haft vattkoppor. Det är en sjukdom som främst drabbar äldre, även om alla åldersgrupper rent teoretiskt kan drabbas.

Alla som har haft vattkoppor kan få bältros. Efter att du blivit frisk från vattkoppor så förvinner aldrig viruset helt ur kroppen. Det betyder att någon med bältros kan smitta personer som aldrig haft vattkoppor, dock inte tvärtom då bältros är en utvecklad from av vattkoppsviruset (varicella zosterviruset). Bältros visar sig i huvudsak i form av obehagliga blåsor på kroppen. Dessa blåsor går över, men kan leda till kroniska smärtor och andra bestående problem. 

Hitta din närmaste mottagning

Hitta din närmaste mottagning

När behövs vaccinering mot bältros?

Oavsett hur frisk du känner dig försämras immunsystemet i takt med att du blir äldre, vilket innebär att risken för bältros ökar, särskilt om du är över 50 år. Hos oss har vi två olika bältrosvaccin:

Det första vaccinet Shingrix är byggt för att skapa ett starkt och långvarigt skydd anpassat för att stärka en åldersrelaterad försämring av immunitet mot bältros. Vaccinet har en mer än 90% skyddseffekt oavsett åldern över 50 år och kan tas från 18 års ålder. För att uppnå ett maximalt skydd krävs två doser och kostnaden ligger på 2 400kr per dos, dvs. 4 800kr för två doser. Vaccinet är ett avdödad vaccin och kan därför ges till alla.

Det andra bältrosvaccinet vi har Zostavax minskar risken att drabbas av bältros med ungefär hälften. Dock så avtar dess effekt över tid och det är ännu inte helt klarlagt hur länge det är effektivt. Vaccinet är kliniskt bevisat att ha  effekt när det gäller att minska risken för att drabbas av bältros. Kostnaden för vaccination med detta vaccin ligger på 1 600 kronor. Vaccinet är ett levande vaccin och därför ges det inte till de med lågt immunförsvar.

Har vaccin mot bältros några biverkningar?

Vaccination mot bältros har de biverkningar som de flesta vaccinationer som utförs med spruta har – ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet. Allvarligare biverkningar har iakttagits hos ytterst få personer; såsom akut astma, vissa muskelsmärtor och allergichock. Dessa reaktioner är dock extremt ovanliga och kan inte helt säkert härledas till bältrosvaccinet. För den övervägande majoriteten kommer vaccination mot bältros inte att innebära några större problem.

 • Varför får man bältros?
  Bältros är en aktivering av vattkoppsviruset som efter sjukdom ligger kvar i kroppen. En del får bältros när dom är unga men majoriteten får det när de är över 50 år och immunförsvaret börjar bli åldrat. 
 • Vem kan smittas med bältros?
  Alla som har haft vattkoppor kan få bältros. Idag finns ett säkert och effektivt vaccin mot bältros. 
 • Vid vaccinering med bältros gäller följande

  Kostnad

  Antal vaccineringstillfällen

  1 gång (Zostavax) / 2 gånger (Shingrix)

  Vaccinationsintervall

  2 månader.

  Vaccineffekt

  ingen ytterligare dos rekommenderas i nuläget för skyddslängd.

  Ingår i vaccinationsprogrammet

  Nej.

  Biverkningar (vanliga)

  Ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet.

  Biverkningar (ovanliga)

  Akut astma, vissa muskelsmärtor och allergichock.