Vaccination mot bältros

Bältros är en sorts fortsättningssjukdom på vattkoppor, som endast drabbar den som tidigare haft vattkoppor. Det är en sjukdom som främst drabbar äldre, även om alla åldersgrupper rent teoretiskt kan drabbas.

Se över ditt skydd mot bältros om du ska resa till någon av följande världsdelar

Se våra priser » Läs mer om Bältros

Bältros är helt enkelt det virus som orsakar vattkoppor som kommit tillbaka; efter att man blivit frisk från vattkoppor så försvinner nämligen inte viruset ur kroppen utan det stannar kvar och försvinner aldrig helt. Det gör att den som har bältros kan smitta personer som aldrig haft vattkoppor med den sjukdomen (dock inte tvärtom, eftersom bältros är vattkoppsvirusets utvecklade form). Bältros visar sig i huvudsak i form av obehagliga blåsor på kroppen. Dessa går över, men kan leda till kroniska smärtor och andra bestående problem. Det finns idag vaccin mot Bältros, Zostavax, som är mycket nytt och inte har funnits i Sverige länge.

När behövs vaccinering mot bältros?

Vaccination mot bältros rekommenderas främst åt personer som är äldre än 50 år. Detta vaccin, Zostavax, minskar risken att drabbas av bältros med ungefär hälften. Dock så avtar dess effekt över tid och det är ännu inte helt klarlagt hur länge det är effektivt. Då vaccinering mot bältros är så pass nytt är det ännu inte helt klarlagt under hur lång tid dess skyddseffekt består. Dock så är det kliniskt bevisat att Zostavax har effekt när det gäller att minska risken för att drabbas av bältros. Kostnaden för vaccination med Zostavax ligger på runt 1 520 kronor.

Har vaccin mot bältros några biverkningar?

Vaccination mot bältros har de biverkningar som de flesta vaccinationer som utförs med spruta har – ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet. Allvarligare biverkningar har iakttagits hos ytterst få personer; såsom akut astma, vissa muskelsmärtor och allergichock. Dessa reaktioner är dock extremt ovanliga och kan inte helt säkert härledas till bältrosvaccinet. För den övervägande majoriteten kommer vaccination mot bältros inte att innebära några större problem.

Sidans innehåll uppdaterades senast 2019-05-09 av Dr Ridha Hadfi

Vid vaccinering mot bältros gäller följande

  • Kostnad1.520 kr
  • Antal vaccineringstillfällen1
  • VaccineringsintervallEj känt
  • VaccineffektEj känt
  • Ingår i vaccinationsprogrammetNej
  • Biverkningar (vanliga)Ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet
  • Biverkningar (ovanliga)Akut astma, vissa muskelsmärtor och allergichock