fbpx

Vaccination mot bältros

Bältros är en sorts fortsättningssjukdom på vattkoppor, som endast drabbar den som tidigare haft vattkoppor. Det är en sjukdom som främst drabbar äldre, även om alla åldersgrupper rent teoretiskt kan drabbas.

Alla som har haft vattkoppor kan få bältros. Efter att du blivit frisk från vattkoppor så förvinner aldrig viruset helt ur kroppen. Det betyder att någon med bältros kan smitta personer som aldrig haft vattkoppor, dock inte tvärtom då bältros är en utvecklad from av vattkoppsviruset (varicella zosterviruset). Bältros visar sig i huvudsak i form av obehagliga blåsor på kroppen. Dessa blåsor går över, men kan leda till kroniska smärtor och andra bestående problem. Idag finns det två vaccin mot bältros; Shingrix, som är nytt för Sverige 2020 samt Zostavax.

När behövs vaccinering mot bältros?

Oavsett hur frisk du känner dig försämras immunsystemet i takt med att du blir äldre, vilket innebär att risken för bältros ökar, särskilt om du är över 50 år.

Bältrosvaccinet Shingrix är byggt för att skapa ett starkt och långvarigt skydd anpassat för att stärka en åldersrelaterad försämring av immunitet mot bältros. Vaccinet har en mer än 90% skyddseffekt oavsett åldern över 50 år och kan tas från 18 års ålder. För att uppnå ett maximalt skydd krävs två doser av Shingrix och kostnaden ligger på 2 400kr per dos, dvs. 4 800kr för två doser. Shingrix är ett avdödad vaccin och kan därför ges till alla.

Det finns ett bestämt antal Shingrix doser nu; för att garantera att du får två doser kan du som kund köpa två på en gång. Då sparas en andra dos till ditt nästa vaccinationstillfälle.

Zostavax är ett annat bältrosvaccin, som minskar risken att drabbas av bältros med ungefär hälften. Dock så avtar dess effekt över tid och det är ännu inte helt klarlagt hur länge det är effektivt. Då vaccinering mot bältros är så pass nytt är det ännu inte helt klarlagt under hur lång tid dess skyddseffekt består. Dock så är det kliniskt bevisat att Zostavax har effekt när det gäller att minska risken för att drabbas av bältros. Kostnaden för vaccination med Zostavax ligger på runt 1 520 kronor. Zostavax är ett levande vaccin och därför ges det inte till de med lågt immunförsvar.

 

Har vaccin mot bältros några biverkningar?

Vaccination mot bältros har de biverkningar som de flesta vaccinationer som utförs med spruta har – ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet. Allvarligare biverkningar har iakttagits hos ytterst få personer; såsom akut astma, vissa muskelsmärtor och allergichock. Dessa reaktioner är dock extremt ovanliga och kan inte helt säkert härledas till bältrosvaccinet. För den övervägande majoriteten kommer vaccination mot bältros inte att innebära några större problem.

Sidans innehåll uppdaterades senast 2020-09-28 av Dr Ridha Hadfi

Vid vaccinering med bältros gäller följande

Kostnad

1.520 kr (Zostavax) / 2.400 kr (Shingrix) per dos

Antal vaccineringstillfällen

1 gång (Zostavax) / 2 gånger (Shingrix)

Vaccinationsintervall

2 månader.

Vaccineffekt

ingen ytterligare dos rekommenderas i nuläget för skyddslängd.

Ingår i vaccinationsprogrammet

Nej.

Biverkningar (vanliga)

Ömhet, rodnad och enklare övergående besvär i stickområdet.

Biverkningar (ovanliga)

Akut astma, vissa muskelsmärtor och allergichock.