Sveavaccin

Kan man vaccinera sig mot kolera och gula febern i samband med att man tar andra vaccin, som exempelvis påfyllning av grundskyddet? 

Kan vaccin mot kolera och gula febern ges samtidigt med andra vacciner?

Vid resor till ett flertal tropiska länder i Afrika och Central- och Sydamerika rekommenderas vaccin mot kolera och gula febern, två sjukdomar som kan vara livshotande i obehandlat tillstånd.

Vare sig kolera eller gula febern finns i Sverige. Gula febern förekommer endast i vissa tropiska länder och det senaste kolerautbrottet i Sverige skedde under första halvan av 1800-talet. Risken att smittas i Sverige är alltså obefintlig, så vaccinen mot kolera och gula febern är typiska resevaccin, som endast behöver ges om man reser till ett land där sjukdomarna förekommer. 

Att någon kommer tillbaka till Sverige smittad med kolera är ovanligt, ungefär en person vartannat år. Risken att smittas i Sverige är alltså obefintlig, så vaccinen mot kolera och gula febern är typiska resevaccin, som endast behöver ges om man reser till ett land där sjukdomarna förekommer.

Vaccinen mot kolera och gula febern kan normalt tas i samband med annan vaccination, som exempelvis påfyllning av grundskyddet. Ska man resa med barn som ska vaccineras enligt det allmänna vaccinprogrammet går det också vanligtvis bra att samtidigt vaccinera mot gula febern och kolera om barnet är över nio månader.

Vaccin mot kolera

Kolera är en sjukdom som orsakar kraftiga diarréer och uttorkning och som kan vara direkt livshotande om den inte behandlas genom att se till att den sjuka får i sig vätska och salt.

Det vanligaste vaccinet mot kolera heter Dukoral och det tas oralt två gånger med en veckas mellanrum. Det går också bra att ta vaccinet i samband med andra vaccinationer, till exempel påfyllning av grundskyddet.

Vaccin mot gula febern

Gula febern är en febersjukdom som orsakas av ett virus som sprids av myggor. Gula febern är i många fall en allvarlig sjukdom med till en början influensaliknande symtom. Sjukdomen är vanlig framför allt i tropiska länder i Afrika men förekommer även i Central- och Sydamerika.

Risken att smittas av gula febern är liten, men vi rekommenderar ändå att man vaccinerar sig om man reser till ett land där sjukdomen förekommer. Efter vaccinationen har man ett bra skydd mot gula febern som bedöms vara livet ut och får dessutom ett intyg som är obligatoriskt för inresa till vissa länder, som exempelvis Ghana och Elfenbenskusten. Flera andra länder i Afrika kräver också vaccinationsintyg om du reser via ett land där sjukdomen förekommer. Certifikatet är en värdehandling och skall förvaras tillsammans med passet. Ta gärna en bild av det utifall originalet kommer bort.

Ska du resa till ett land i Afrika eller Sydamerika hjälper vi dig gärna att bedöma om du behöver vaccinera dig mot gula febern. Vaccin mot gula febern kan normalt tas i anslutning till andra vaccinationer. Om du behöver vaccinera ett barn under 12 mån. är det bra att du kommer minst 6 v. innan avresa.

Inlägg reviderad av Kristina Nettelbladt Leg SSK, Svea Vaccin

Fler artiklar

Vaccin mot lunginflammation – så går det till

Vaccin mot lunginflammation – bra att veta Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Infektionen är vanligast hos barn

Denguefeber – vad är det?

Vaccin mot denguefeber – så funkar det Denguefebern förekommer i stora delar av Asien, men finns även i Afrika och Latinamerika. Förekomsten ökar i en

Hepatit A & B – bra att veta

Hepatit A & B – bra att veta Vi blir allt fler som planerar resor och med det även vaccinering. För vissa rekommenderade vaccin bör

Svea Vaccin finns på 20 orter i landet och erbjuder smidig, snabb och säker vaccinering för vuxna och barn. Välkommen in på drop-in!

Nyhetsbrev