Vaccin mot lunginflammation – bra att veta

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Infektionen är vanligast hos barn under två år samt personer över 65 år. Ingår du i en riskgrupp rekommenderas vaccin mot pneumokocker. Det inkluderar du som röker eller andra tillstånd som leder till nedsatt lungsjukdom.

Beroende på din region kan vaccin erbjudas gratis för de som ingår i en riskgrupp. Vi på Svea Vaccin erbjuder kostnadsfri vaccination mot pneumokocker inom region Stockholm för alla över 65 år eller dem som befinner dig i en riskgrupp. Ta reda på om du tillhör en riskgrupp på 1177s hemsida.

Det finns två olika typer av Pneumokockvaccin. Vaccinet Pneumovax ges från två års åldern. Efter fem år rekommenderas även en påfyllnadsdos som därefter kan tas var femte år. Tillhör du region Stockholm och är godkänd för kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker är det Pneumovax som erbjuds.

Vaccinet Apexxnar ger skydd mot 20 typer av bakterien Streptococcus pneumoniae och kan ges till personer över 18 år. Enbart en dos behövs av Apexxnar för att säkerställa fullgott skydd.

Välkommen in till en av våra mottagningar, vi vaccinerar mot pneumokocker i hela landet. Har du frågor är vi alltid nära dig för att hjälpa just dig att välja rätt.

Fler artiklar

Denguefeber – vad är det?

Vaccin mot denguefeber – så funkar det Denguefebern förekommer i stora delar av Asien, men finns även i Afrika och Latinamerika. Förekomsten ökar i en

Hepatit A & B – bra att veta

Hepatit A & B – bra att veta Vi blir allt fler som planerar resor och med det även vaccinering. För vissa rekommenderade vaccin bör

Svea Vaccin finns på 20 orter i landet och erbjuder smidig, snabb och säker vaccinering för vuxna och barn. Välkommen in på drop-in!

Nyhetsbrev