sveavaccin blogg om bältros

Äldre personer bör vaccinera sig mot bältros

Bältros är en besvärlig sjukdom som kan vara både långvarig och mycket smärtsam. Den orsakas av samma virus som vattkoppor som efter vattkoppssjukdom ligger kvar i nervrötterna. När immunförsvaret sjunker, pga ålder eller av någon annan anledning finns risken att viruset återaktiveras och orsakar då bältros. Vanligt är att utslagen/blåsorna kommer som ett “bälte” runt halva bålen men man kan även få utslagen i ansikte, ögon eller hals. Smärtan, som är stark och av typen nervsmärta, kan vara länge, ibland långt efter att utslagen försvunnit. Den är också svår att få bukt med med smärtstillande. Sjukdomen har av den anledningen även kallats “helveteseld”.

Ungefär 25 % av befolkningen får bältros någon gång i livet. En del får det till och med flera gånger. Den som en gång haft bältros vet hur smärtsam och krävande sjukdomen kan vara att gå igenom, men generellt är kunskapen kring bältros och vad sjukdomen kan orsaka ganska låg i Sverige. Nu finns ett vaccin på marknaden som ger ett mycket gott skydd mot bältros, och som rekommenderas till alla som fyllt femtio år och vill slippa drabbas av den smärta och det obehag som sjukdomen ger upphov till.

Sjukdomsförlopp vid bältros

Risken att drabbas av bältros ökar markant efter att man fyllt femtio år. I takt med att immunförsvaret försvagas blir sannolikheten att vattkoppsviruset reaktiveras allt större, och det är inte ovanligt att bältros bryter ut som ett resultat av psykisk stress, när man är extra sårbar. Vattkoppsviruset ligger vilande i nervceller och när det reaktiveras så rör det sig längs nervbanorna ut mot huden och orsakar blåsor som ger klåda och smärta. Oftast föregås blåsbildningen några dygn innan av smärta och muskelvärk.

Blåsorna torkar ut efter någon vecka och bildar skorpor som ibland kan orsaka ärrbildning. För det mesta avtar smärtan gradvis och försvinner efter några veckor, men för en del kvarstår besvären en längre tid.

Postherpetisk neuralgi

Ungefär tio till tjugo procent av de som drabbas av bältros får även postherpetisk neuralgi, PHN, dvs att smärtorna består även efter att sjukdomen läkt ut i huden. Beröring gör smärtan värre och en del upplever att de knappt kan bära kläder på det berörda området på grund av smärtan.

Nytt bältrosvaccin ger gott skydd

Bältros kan behandlas med antivirala läkemedel som lindrar sjukdomsförloppet. Det är dock viktigt att behandlingen sätts in snabbt efter insjuknandet. Ett sätt att öka chanserna att helt slippa sjukdomen är i stället att vaccinera sig. Vi rekommenderar alla som är över femtio år att vaccinera sig mot bältros, eftersom det är en så pass allvarlig sjukdom som dessutom kan ge långvariga besvär.

Sedan tidigare finns ett bältrosvaccin på marknaden – Zostavax – som ger ett visst skydd mot bältros, men nyligen har ett nytt vaccin, Shingrix, kommit till Sverige. Shingrix ger ett nittioprocentigt skydd i alla åldersgrupper och är tillverkat av avdödat vaccin, vilket innebär att det kan ges till alla. Shingrix bör tas i två doser, med minst 8 v. intervall, för maximalt skydd. Du kan vaccinera dig mot bältros med Shingrix på någon av Svea Vaccins mottagningar runtom i Sverige.

Inlägg reviderad av Kristina Nettelbladt Leg SSK, Svea Vaccin

Fler artiklar

Vaccin mot lunginflammation – så går det till

Vaccin mot lunginflammation – bra att veta Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Infektionen är vanligast hos barn

Denguefeber – vad är det?

Vaccin mot denguefeber – så funkar det Denguefebern förekommer i stora delar av Asien, men finns även i Afrika och Latinamerika. Förekomsten ökar i en

Hepatit A & B – bra att veta

Hepatit A & B – bra att veta Vi blir allt fler som planerar resor och med det även vaccinering. För vissa rekommenderade vaccin bör

Svea Vaccin finns på 20 orter i landet och erbjuder smidig, snabb och säker vaccinering för vuxna och barn. Välkommen in på drop-in!

Nyhetsbrev