Vaccination mot rotavirus

Rotavirus är ett virus som är den vanligaste orsaken till svår diarré och magsjuka hos barn under tre år. Även om rotavirus är vanligast förekommande hos barn mellan sex månader och två år förekommer det även hos äldre barn. De flesta barn har haft en rotavirusinfektion innan de börjar skolan och vanliga symtom är rikliga diarréer och kräkningar.

Se över ditt skydd mot rotavirus om du ska resa till någon av följande världsdelar

Se våra priser » Läs mer om Rotavirus

Framförallt hos barn under två års ålder kan det leda till uttorkning. Symtomen på rotavirus kommer ofta plötsligt och utan förvarning. En del barn blir svårt sjuka av viruset och kan behöva vård på sjukhus. En del landsting och regioner erbjuder redan vaccination mot rotavirus – och under 2018 kommer det att införas i det nationella vaccinationsprogrammet för barn.

När sker vaccinering mot rotavirus?

Barn kan vaccineras mot rotavirus från sex veckors ålder. Oftast får barnet vaccineras samtidigt som det får andra vaccin som ingår i vaccinationsprogrammet för barn. Barn som är för tidigt födda löper en större risk att få svåra rotavirusinfektioner under de första levnadsåren. I vissa fall kan rotavirusvaccinet därför ges till dessa för tidigt födda barn. Vaccinet som används är Rotateq/Rotarix och kostar 750 kronor. Vaccinet består av en söt vätska som barnet får genom munnen och ger ett mycket bra skydd mot rotavirusinfektioner. Barn kan få symtom från mag- och tarmkanalen av en virusinfektion – trots att det är vaccinerat. Risken att barnet blir så pass sjukt att det måste vårdas på sjukhus minskar däremot avsevärt med en vaccination.

Har vaccin mot rotavirus några biverkningar?

Vaccinet mot rotavirus innehåller ett försvagat rotavirus. Det innebär att barnet kan få lindriga symtom som påminner om en infektion med rotavirus efter vaccinationen. Gaser, kräkningar, irritation och feber är också biverkningar som kan uppstå. Vissa får också diarré eller lös avföring efter vaccination mot rotavirus. Ont i magen och hudutslag kan uppstå, men är ovanligt.

Sidans innehåll uppdaterades senast 2020-02-04 av Dr Ridha Hadfi

  • Kostnad750
  • Antal vaccineringstillfällen2
  • Vaccineringsintervall2 orala doser, tidigast vid 6 och 12 veckors ålder. Måste vara avslutad vid 24 veckors ålder .
  • Vaccineffekt
  • Ingår i vaccinationsprogrammetJa i vissa län
  • Biverkningar (vanliga)
  • Biverkningar (ovanliga)