Priser

Vi har alltid samma priser på samtliga av våra mottagningar, är du osäker på vad något kostar är du välkommen att kontakta oss på din mottagnings telefonnummer.

Hälsokontroller görs endast på Stockholm centralstation, för det krävs tidsbokning:

Priser för hälsokontroll samt hälsointyg (endast Stockholm centralstation).

Studenter erhåller 10% mot uppvisande av Mecenat-/studentkort.
OBS! Våra rabatter på vaccin kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Rabatten gäller resevaccin och TBE vaccin markerad med *

 

Priserna gäller per dos, ej det totala för det rekommenderade antalet utan alltid endast en dos.

Administrering av medhavt vaccin/läkemedel

200kr

Pneumokocker (Pnenumvax)

430 kr

Zostavax (Bältros)
1 dos rekommenderas

1520 kr

Pneumokocker (Prevenar13)

880 kr

Shingrix (Bältros)
2 doser rekommenderas

2400 kr

Rabies
2 doser rekommenderas

1050 kr

Gula febern
Vaccination inklusive intyg

*600 kr

Recept inför resa
Recept vid samtidig vaccination

140 kr

Gula febern - endast intyg & övriga intyg
Förnya intyg alternativt medicinskt undantagsintyg
Samt allmänna intyg

260 kr

Recept inför resa
Enbart recept/akut recept (inom 48h)

200 kr

Hepatit A, barn/vuxen
2 doser rekommenderas

*400 kr/ *500 kr

Stelkramp/Difteri

400 kr

Hepatit B, barn/vuxen
3 doser rekommenderas

*390 kr/ *420 kr

Stelkramp/Difteri/Kikhosta

480 kr

Hepatit A + B, barn/vuxen
(Twinrix) 3 doser rekommenderas

*490 kr/ *640 kr

Stelkramp/Difteri/Kikhosta/Polio

530kr

Hepatit A + B, barn
(Ambirix) 2 doser rekommenderas

*660 kr

TBE (fästing) - barn
3 doser rekommenderas, därefter påfyllnadsdoser

*360 kr

TBE (fästing) - vuxen
3 doser rekommenderas, därefter påfyllnadsdoser

*400 kr

HPV (Gardasil 9)
2-3 doser rekommenderas

2190 kr

Tyfoidfeber
Kapslar /Spruta

*430 kr

Influensa

400 kr

Vattkoppor
2 doser rekommenderas

800 kr

Polio

340 kr

Gammaglobulin​

400 kr

Japansk encefalit
2 doser rekommenderas

*1360kr

Övriga produkter

Kolera (Dukoral)
2-3 doser rekommenderas

*330 kr

MoskitoGuard

130 kr

Meningokocker typ ACWY

800 kr

Myggnät enkel/dubbel

495 kr / 660 kr

Meningokocker typ B

1600 kr

ZeroBugs Human/Pet​

350 kr

MPR
mässling, påssjuka, röda hund

530 kr

Depo-Medrol

450 kr

Hälsokontroll (Lilla)
Omfattar: vikt, längd, BMI, blodtryck, Hb, Glukos, Kolesterol, lungfunktion (PEF-mätning), urinprov, läkarbesök vid avvikande värden.
Endast på Centralstation

1275 kr

Hälsokontroll (stora)
Lilla hälsokontrollen + njurfunktion (kreatinin), SR, leverprover, PSA (män >50 år), TSH (kvinnor >50 år), synkontroll.
Endast på Centralstation

2275 kr

Snabbtest för antikroppar mot Covid-19 (endast test)

575 kr

Snabbtest för antikroppar mot Covid-19 + intyg

1000 kr

Sjuksköterskeåtgärd (30 min)

450 kr

Läkarbesök (15 min)

260 kr

Läkarsamtal (30 min)

600 kr

Recept i samband med läkarbesök

140 kr

Recept (enbart recept/ akut recept inom 48h)

200 kr

Blodanalyser prisgrupp A (tex HB, CRP, B-Glukos)

100 - 150 kr/prov

Blodanalyser prisgrupp B (tex titrar på: Rödahund, Hepatit, HIV) Endast på Centralstation

800 kr/prov

PCR-prov - Covid-19
Endast på Centralstation

Antigentest Covid-19

Sjuksköterskebesök

200 kr