fbpx

Vaccin är en av mänsklighetens största medicinska framsteg och räddar oräkneliga liv varje år. Vi som bor i Sverige idag har ofta svårt att föreställa oss hur det var att leva i ett samhälle där, exempelvis, så många som ett av tio barn dog i smittkoppor, vilket var fallet för bara ett par hundra år sedan.

Idag är smittkoppor en utrotad sjukdom tack vare smittkoppsvaccinet, och flera andra sjukdomar har försvunnit från Sverige och större delen av västvärlden tack vare framgångsrika vaccinationsprogram. Däremot finns sjukdomarna kvar ute i världen, och så länge sjukdomarna finns kvar är det också viktigt att så många i befolkningen är vaccinerade och att vi fortsätter vaccinera våra barn. En hög andel vaccinerade i befolkningen är nämligen det enda sättet att hindra att sjukdomar som mässling, polio och difteri återigen får fäste i vår del av världen.

Sjukdomar som försvunnit tack vare vaccin

I Sverige erbjuds alla barn vaccin genom det allmänna vaccinationsprogrammet. Från spädbarnsåldern och ända upp i högstadiet ges vaccin i olika omgångar för att ge skydd mot elva sjukdomar. Dessa är rotavirus, polio, difteri, stelkramp, kikhosta, HIB, mässling, påssjuka, pneumokockinfektioner, HPV och röda hund.

Flera av dessa sjukdomar har idag helt försvunnit från Sverige. Av polio, difteri, stelkramp och röda hund förekom inte ett enda fall under 2019 visar siffror från Folkhälsomyndigheten. Detta är en stor framgång, eftersom framför allt difteri och stelkramp är ytterst allvarliga och i många fall även dödliga sjukdomar.

Men att flera av de sjukdomar vi vaccinerar mot har försvunnit från Sverige betyder inte att de utrotats. Det finns fortfarande risk att de blossar upp där andelen vaccinerade är lågt, vilket bland annat utbrotten av mässling i både Stockholm och Göteborg under 2017 tydligt visat. Ju färre föräldrar som låter vaccinera sina barn, desto sämre skydd får vi som befolkning.

Smittkoppor – en utrotad sjukdom

Smittkoppor var en virussjukdom som fanns hos människor under mer än 3000 år. Den var både väldigt smittsam och hade hög dödlighet. De som klarade sig fick ofta bestående men som förlust av syn och hörsel eller vanprydande ärr. De som överlevt sjukdomen blev dock immuna och kunde inte smittas igen, vilket gjorde att man i Kina redan före år 1000 kom på idén att ta sekret från koppor på smittade människor och överföra till friska människor genom en rispa i huden. Detta var naturligtvis en riskfylld process, men den ledde ändå till att många besegrade sjukdomen och sedan blev immuna.

I Europa var sjukdomen särskilt utbredd under 1700-talet, men i slutet av århundradet lyckades läkaren Edward Jenner göra en engelsk pojke immun mot smittkoppor genom att ge ett vaccin tillverkat av kokoppor, en besläktad men mindre allvarlig sjukdom. Jenners smittkoppsvaccin räknas som det första riktiga vaccinet och svenska barn började vaccineras mot smittkoppor redan i början av 1800-talet.

Med åren kunde smittkoppsvaccinet utvecklas och under 1900-talet gjordes till slut ett storskaligt försök att utrota smittkoppor genom nationella vaccinationsprogram över hela världen, vilket man enligt WHO till slut lyckades med 1980.

Polio kan bli nästa sjukdom att utrotas

Även om vi idag är skyddade mot många sjukdomar tack vare vaccin, så är smittkoppor den enda sjukdomen vi helt kunnat utrota, genom ett långvarigt och konsekvent globalt initiativ och omfattande vaccinationsprogram.

Mycket pekar dock på att polio är på väg att försvinna. Endast två länder i världen har idag aktiv smittspridning av polio och i Sverige har sjukdomen inte funnits sedan 1970-talet. Ett globalt mål är att polio ska vara helt utrotat år 2023.

Statistiken visar att vaccin fungerar

De nio sjukdomar vi vaccinerar mot i Sverige genom det allmänna vaccinationsprogrammet har lett till att de helt eller delvis försvunnit. Det visar siffror från Folkhälsomyndigheten som du kan ta del av här. Vaccin fungerar, och de moderna vaccin som finns idag ger ett bra skydd samtidigt som de är säkra.

Genom att vaccinera oss skyddar vi inte bara oss själva, utan också varandra, genom att vi håller vaccinationstalen på en sådan nivå att vaccinen ger oss flockimmunitet. För människor som av en eller annan anledning inte kan ges vaccin, på grund av till exempel överkänslighet, är flockimmuniteten helt nödvändig för att de ska vara skyddade mot flera allvarliga sjukdomar.

Senast uppdaterad: 19 november 2020
Granskare: Dr. Maria Dahlqvist, Medicinsk granskare

Mer från nyhetsbloggen

Heptatit C
Hälsoblogg

Hur smittar hepatit C?

Hepatit C är en inflammation i levern. Sjukdomen är nära besläktad med hepatit A och B, men mindre smittsam. Här beskriver vi hur hepatit C

Läs mer
Nyheter

Vilka vaccin har jag tagit?

Vi får mycket förfrågningar över telefon om vilka vaccin de har tagit, men med anledning av GDPR kan vi inte ge ut denna informationen. GDPR

Läs mer