fbpx

Integritetspolicy för kunduppgifter

EU:s Dataskyddsförordning eller på engelska, GDPR (General Data Protection Regulation), träder i kraft 25:e maj, 2018. Den nya lagen börjar gälla i alla EU-länder och ersätter PUL (Personuppgiftslagen) i Sverige. Enligt lagen behöver alla organisationer som behandlar personuppgifter informera om vissa regler.

Svea Vaccin AB är personuppgiftsansvarig

Svea Vaccin AB, organisationsnummer 556454-8849, Sveavägen 16, 111 57 STOCKHOLM är personuppgiftsansvarig för fysiska personers uppgifter om hälsa och vaccinationer som samlas in via företagets mottagningar.

 

Vilka personuppgifter samlas in
Som kund hos Svea Vaccin samlar vi in personnummer, namn, telefonnummer, uppgifter om resmål och datum, din hälsa och dina vaccinationer.

 

Varför samlas personuppgifterna in?
Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna ge medicinsk rådgivning och behandling.

 

Laglig grund för behandling av personuppgifterna
Svea Vaccin AB behandlar kundernas personuppgifter enligt gällande lagar och regelverk, i synnerhet Patientdatalagen (2008:355) och EU:s dataskyddsförordning, (EU 2016/679).

Svea Vaccin har rätt att behandla personuppgifterna med stöd i Patientdatalagen och i EU:s Dataskyddsförordning, Artikel 6.1, för att skydda dina grundläggande intressen som individ och samhällets intresse avseende immunskydd.

Sms påminnelser till dig som kund görs bara efter samtycke, vilket hämtas in via hälso-deklarationen.

Som kund har du närsomhelst rätt att ta tillbaka ditt samtycke att få sms påminnelser om vaccinationer.

 

Skydd av dina personuppgifter
Svea Vaccin har en dataskyddspolicy som reglerar åtkomst och säkerhet för dina personuppgifter. För mer information om hur Svea Vaccin skyddar dina personuppgifter, kontakta oss via hemsidan.

 

Dina rättigheter som kund
Som kund hos Svea Vaccin AB har du rätt till ett fritt registerutdrag över vaccinationer per år, vid ytterligare förfrågningar har Svea Vaccin rätt att ta ut en avgift.

Vid frågor om anhörigas vaccinationer, med undantag för minderåriga barn som ni är vårdnadshavare för, krävs en fullmakt och kopia på den anhöriges legitimation för att vi ska kunna lämna ut personuppgifterna.

Du har rätt att begära att dina uppgifter om vaccinationer som vi har i vårt register, förs över till en annan vaccinatör för behandling av dem.

Ifall dina personuppgifter hos Svea Vaccin är felaktiga eller det saknas uppgifter, kan du kontakta Svea Vaccin för uppdatering i vårt register. Vi följer Patientdatalagen för journalföring.

Dina personuppgifter lagras under den tid som fastställs i svensk lag, främst Patientdatalagen.

 

Personuppgiftsbiträden och underbiträden
Svea Vaccin AB anlitar ett personuppgiftsbiträde som ansvarar för drift av journalsystemet och lagring av systemets data. Personuppgiftsbiträdet får i sin tur anlita en annan part för lagring av journalsystemets data, som då blir underbiträde. Enligt Svea Vaccins dataskyddspolicy ska företaget godkänna både personuppgiftsbiträdets och underbiträdets dataskydd.

 

Klagomål
Som kund har du rätt att lämna in klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten ifall du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt.

 

På den här webbplatsen använder vi kakor eller cookies, det betyder att små filer med information om ditt besök skapas och lagras i din webbläsare. Det är för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och se hur den används.