fbpx

Inför ditt besök

Du är varmt välkommen att besöka oss på Svea Vaccin. Här kommer lite information att tänka på innan ni kommer in till oss på mottagningen, samt nedladdningar för fullmakt och hälsodeklaration.

Att tänka på 

Ta med legitimation.

Generellt ska alla personer som söker vård legitimera sig med en godkänd identitetshandling. Identitetskontroll ska ske varje gång en person blir föremål för en medicinsk åtgärd. Godkända identitetshandlingar finns på Polisens webbplats. Digital legitimation, såsom bank-id, är inte en godkänd id-handling.

Ta med alla vaccinationskort du har.

Även om du bara har tagit någon enstaka dos för länge sedan kan det vara av värde. Det är inte alltid man behöver börja om, ibland kan man fortsätta att bygga på det som påbörjades.

Det finns inget gemensamt register över vaccineringar.

Vi kan endast se det som är taget på Svea Vaccins mottagningar. Om du laddar ned appen MittVaccin som är ett digitalt vaccinationskort kan du se fler av dina vaccinationer där.

Tar du några läkemedel? om ja, behöver vi veta vilka.

Vi behöver veta vad de läkemedel du tar heter. Äter du kortison måste vi även veta dosen.

Ibland måste behandlingen justeras för vaccination. I vissa fall behöver skyddet stärkas upp med extra vaccinationer, ibland avråds helt och hållet från vissa vaccinationer. Fråga den läkare som ansvarar för din behandling om detta.

Önskar du vaccinera ett barn mot vattkoppor?

I vissa fall behöver vi veta om du har tagit något levande vaccin de senaste 4 veckorna.

Vaccin är receptbelagda läkemedel, man får inte köpa vaccin åt någon annan än sig själv och sina barn. Varje myndig person som behöver vaccin måste själv komma in till oss.

Om någon annan än ett barns vårdnadshavare (exempelvis morbror eller farmor) vill följa barnet till vaccinationsmottagningen, måste en fullmakt ifylld av en förälder. Ta gärna med en hälsodeklaration som föräldern har fyllt i, för barnet.

Barn som har fyllt 15 år får vaccinera sig utan medföljande vårdnadshavare.

Vid vaccinering av barn:

Ta gärna med vaccinationskortet från BVC, i vissa fall måste vi anpassa vaccineringen till vaccin som omfattas av barnvaccinationsprogrammet. Detta gäller främst barn under 2 år men kan även vara av värde om man inte vet huruvida ens barn har fått Hepatit B-vaccin via BVC eller ej.

Nedladdningar

Är det första gången du besöker oss behöver du fylla i en hälsodeklaration, du kan göra det i mottagningen eller så laddar du ner den här, skriver ut, fyller i och tar med till mottagningen.

Här kan du även ladda ner en fullmakt om barn ska vaccineras: En fullmakt krävs när någon annan är vårdnadshavare tar med barn för vaccination, som exempelvis mor/farföräldrar eller syskon.

Filerna är i PDF format. Saknar du en PDF-läsare kan du ladda ner Adobe Reader här.