fbpx

Säsongsinfluensan kommer varje år och många svenskar blir smittade. Eftersom det är olika virusstammar som cirkulerar så kan man inte bli generellt immun mot influensa, utan endast mot de varianter man blivit smittad av.
Därför tas ett nytt vaccin fram varje år, som skyddar mot de fyra virusstammar som WHO identifierat som de vanligaste för tillfället.

Hos äldre kan influensa leda till allvarligare sjukdom, och därför rekommenderas alla  personer över 65 års ålder samt de som ingår i FoHM:s riskgrupper, att vaccinera sig. Är du ålderspensionär har du således möjlighet att vaccinera dig mot säsongsinfluensan varje höst från början av november. Ju tidigare du vaccinerar dig, desto bättre skydd får du sedan när influensan börjar sprida sig i samhället på allvar, vilket brukar ske runt nyår.

Influensa kan ge följdsjukdomar

Har du nyligen fyllt 65 år är det dags att börja vaccinera dig säsongsinfluensan. Den främsta anledningen till att du  bör vaccinera dig är att vårt immunförsvar åldras precis som vi, och när vi blir svaga av influensan kan vi, om immunförsvaret är nedsatt, drabbas av komplikationer och följdsjukdomar. Ett vanligt exempel är bakteriell lunginflammation, som drabbar många pensionärer varje år och även leder till ett antal dödsfall.

Just mot bakteriell lunginflammation orsakad av pneumokocker finns det faktiskt också vaccin, och passar du på att även ta detta vaccin i samband med att du tar influensavaccin så ökar du ytterligare ditt skydd mot att bli allvarligt sjuk under säsongsinfluensan. Läs mer om vaccination mot pneumokocker här.

Hur väl skyddar influensavaccin?

Hur starkt skydd du får när du vaccinerar dig beror på flera faktorer, som har dels med ditt eget immunförsvar att göra men också med hur pass väl det aktuella vaccinet svarar mot den influensavariant du utsätts för. En annan viktig faktor är hur länge sedan det var du vaccinerade dig. Det tar ungefär två veckor för vaccinet att skapa ett bra skydd, och skyddet är sedan som mest effektivt under ca. 3sa månader och klingar sedan av under en halvårsperiod.

Om du blir sjuk trots att du vaccinerat dig är chansen dock stor att du kommer lindrigare undan. Därför är det alltid värt att vaccinera dig om du tillhör en riskgrupp.

Så minskar du risken att bli sjuk

Utöver att vaccinera dig finns det några enkla vanor du kan lägga dig till med för att slippa bli sjuk i influensa. De flesta svenskar har i och med covid-19 blivit betydligt bättre på enkla, vardagliga handlingar som avsevärt minskar smittrisken för de typer av virussjukdomar som sprids via droppsmitta och aerosoler. Detta har också haft effekt på säsongsinfluensan, som blev betydligt lindrigare under säsongen 2019/2020. 

Att hålla avstånd till andra människor och att tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten är enkla handlingar som minskar risken att du blir smittad. Tänk särskilt på att tvätta händerna när du kommer hem och undvik att peta dig i ansiktet när du är ute på stan.

Men det bästa och säkraste sättet att skydda dig mot säsongsinfluensa är ändå att vaccinera dig. Från det år du fyller 65 år bör du i början av november skaffa dig ett skydd inför influensasäsongen, ett skydd som dessutom innebär att du själv inte riskerar att smitta andra. 

Inlägg reviderad av Kristina Nettelbladt Leg SSK, Svea Vaccin

Mer från nyhetsbloggen

Nyheter

Covid-19 vaccinering

Svea Vaccin har samarbeten med flera regioner att vaccinera mot Covid-19. Nedan ser du aktuella datum samt adresser. Den 20 maj öppnar covid-19 vaccinationsmottagning i

Läs mer
Nyheter

Vilka vaccin har jag tagit?

Vi får mycket förfrågningar över telefon om vilka vaccin de har tagit, men med anledning av GDPR kan vi inte ge ut denna informationen. GDPR

Läs mer
Hälsoblogg

Grundvaccination för barn

Grundvaccination för barn Grundvaccination har erbjudits alla barn i Sverige sedan 40-talet, då det första allmänna vaccinationsprogrammet, AVP, initierades. Att erbjuda alla barn skydd mot

Läs mer