fbpx
Lanseringserbjudande: 15% rabatt på TBE vaccin – 10% rabatt på grundskydd & bältrosvaccin (erbjudandet gäller över hela Sverige fram tills den 28/4).

Hepatit C är en inflammation i levern. Sjukdomen är nära besläktad med hepatit A och B, men mindre smittsam.
Här beskriver vi hur hepatit C smittar. 

Hur smittar hepatit C

Hepatit C är, liksom de andra vanligaste formerna av hepatit, A och B, en infektionssjukdom som i första hand drabbar levern. Sjukdomen är mindre smittsam än hepatit A och B, eftersom den i nästan alla fall enbart smittar genom blodet. Viruset som orsakar hepatit C finns i blodet hos den smittade och kan bara överföras till en annan människa genom att ta sig in i dennes blodomlopp.

För de som blir sjuka är de vanligaste symtomen trötthet och dålig matlust. Hos vissa stannar sjukdomen kvar efter det akuta förloppet och övergår till kronisk hepatit, vilket på sikt kan innebära att de utvecklar skrumplever och senare även levercancer. Det finns inget vaccin mot hepatit C, men däremot läkemedel med olika grad av effektivitet. För att undvika att få hepatit C bör man ha bra koll på de vanligaste orsakerna till att smittan sprids och agera förebyggande, framför allt när man reser utomlands.

De vanligaste smittvägarna

I västvärlden är den absolut vanligaste smittvägen blodkontakt genom intravenös droganvändning, det vill säga att flera missbrukare delar på samma kanyl. Detta i kombination med att missbrukare sällan uppsöker sjukvård gör att smittan blivit vanlig i denna grupp.

Tidigare var blodtransfusion en annan vanlig smittväg, men i västvärlden är detta numera mycket ovanligt eftersom de flesta länder rutinmässigt testar allt nytt blod som används för hepatit C. I många utvecklingsländer är detta dock fortfarande en relativt vanlig smittväg, eftersom man på grund av de höga kostnaderna ofta inte testar det blod som används. I länder med bristfällig sjukvård är även användning av icke steril utrustning en vanlig smittväg.

Även sexuell kontakt leda till smittöverföring, även om det är mycket ovanligt. Kondom gör smittrisken obefintlig. 

Hur skyddar man sig mot hepatit C?

Eftersom det inte finns något vaccin mot hepatit C är det enda sättet att skydda sig att agera på ett ansvarsfullt och förebyggande sätt. I Sverige löper man väldigt liten risk att smittas av hepatit C, men att injicera något med samma spruta som någon annan, eller att gå till en icke certifierad tatueringssalong där man har dåliga rutiner för sterilisering av nålarna innebär alltid en risk att smittas.

Slutligen behöver man inte vara alltför rädd för hepatit C i sina kontakter med andra. Smittan sprids enbart via blodet och inte via kramar och kyssar eller genom att man till exempel dricker ur samma sugrör eller äter med samma bestick.

Inlägg reviderad av Kristina Nettelbladt Leg SSK, Svea Vaccin

Mer från nyhetsbloggen

Nyheter

Barn vaccineras mot covid-19

I mitten på september 2021 bestämde Folkhälsomyndigheten att erbjuda covid-19 vaccin till barn i ålder 12-15 år. Att erbjuda vaccination för barn är något resterande

Läs mer