fbpx

Influensavirus förändras ständigt och byter skepnad från år till år. För dig i riskgrupp är det därför viktigt att du vaccinerar dig inför varje säsong.

Hur skiljer sig influensan åt från år till år?

Säsongsinfluensan är en sjukdom som byter skepnad från år till år. Det beror dels på att det inte bara finns ett nfluensavirus (utan tre huvudtyper och ett stort antal subtyper av det vanligaste viruset Influensavirus typ A), och dels på grund av att virusen har en förmåga att mutera medan de sprids och förökar sig. Influensavirus är aktiva året om och föredrar att uppehålla sig där det är kallt, vilket för oss på norra halvklotet innebär på vintern.

Varje höst dyker det alltså upp en uppsättning virus som i större eller mindre grad skiljer sig från de som kommit året innan. Det gör att den som vill ha ett bra skydd mot säsongsinfluensan måste vaccinera sig varje år, med det vaccin som tagits fram för att skydda mot de typer som tros bli vanligast under den kommande säsongen.

Vaccin mot fyra varianter av influensavirus

Det är Världshälsoorganisationen, WHO, som gör en uppskattning om vilka virusvarianter som verkar bli vanligast och ger en rekommendation om vad vaccinen ska innehålla. Uppskattningen grundar sig på vilka virus som för tillfället grasserar i andra delar av världen och alltså kan förmodas “vandra” mot våra breddgrader framåt vintern.

Utifrån WHO:s rekommendationer tas sedan ett vaccin fram, som innehåller fyra typer av virus. Vaccinet tar flera månader att ta fram, men från början av november varje år kan man normalt erbjuda influensavaccin till äldre och till andra riskgrupper.

Hur skapas nya virusvarianter?

Ett influensavirus har två sätt att förändra sig. Dels genom mutation, där det sker en förändring i arvsmassan varje gång viruset förökar sig. När tillräckligt många sådana små förändringar skett kan vårt immunförsvar inte längre känna igen viruset och det blir återigen smittsamt. Denna process kallas antigenic drift.

Den andra typen av förvandling är mer sällsynt och också mer dramatisk. Den kallas antigenic shift och sker när två olika virus förökar sig samtidigt i samma kropp, till exempel hos en fågel eller en människa. Då kan gener från de olika virusen blandas och en ny virusvariant uppstå, som vid uppkomsten av den så kallade svininfluensan 2009 som resulterade i en ny variant av influensavirus A(H1N1), samma virus som orsakade Spanska sjukan (dock betydligt mildare).

Vaccinera dig varje år om du tillhör en riskgrupp

Eftersom säsongsinfluensan skiljer sig åt från år till år, bör du som tillhör en riskgrupp också vaccinera dig varje höst. Att vaccinera sig innebär visserligen ingen fullständig garanti mot att bli sjuk i influensa (eftersom det alltid finns risk att smittas av en virustyp man inte är vaccinerad mot), men vaccinet skyddar mot de vanligaste influensavirusen och risken att bli allvarligt sjuk och få efterföljande komplikationer minskar avsevärt efter att man vaccinerat sig.

Vaccinerar du dig i november har du sedan ett bra skydd när influensasäsongen drar igång på allvar, vilket den brukar göra någon gång efter nyår. På någon av Svea Vaccins drop-in mottagningar ( https://sveavaccin.se/vara-mottagningar) vaccinerar du dig snabbt och enkelt utan föranmälan. Välkommen!

Inlägg reviderad av Somayeh Satarvandi. Leg SSK, Svea Vaccin

Mer från nyhetsbloggen

Nyheter

Barn vaccineras mot covid-19

I mitten på september 2021 bestämde Folkhälsomyndigheten att erbjuda covid-19 vaccin till barn i ålder 12-15 år. Att erbjuda vaccination för barn är något resterande

Läs mer
Nyheter

Influensakampanjen har startat

Ännu en gång ingår Svea Vaccin i influensakampanjen Stockholm med start 9 november t.o.m. 28 februari. Under kampanjen är Ni som är pensionärer eller tillhör en riskgrupp

Läs mer