Pneumokocker finns i luftvägarna även hos symptomfria ovaccinerade personer.