Rabies är, när symptomen har kommit, 100 % dödlig.