Tyfoidfeber orsakas av en sort av Salmonella och ger en blodförgiftning med hög feber, illamående och påverkan på mag-tarmsystemet. Det kan behandlas med antibiotika. Två olika vaccin finns beroende på ålder bl.a.