Med resevaccinationer avses vacciner som skyddar mot sjukdomar som är vanligare i ett annat land och där risken anses tillräckligt hög och det dessutom går att vaccinera mot.