HPV står för Humant Papillon Virus och är en sexuellt överförd sjukdom. De flesta infektioner läker ut av sig själv, men en del typer kan ge genitala vårtor eller cancer.