Hepatit A är ett virus som drabbar levern och smittar via avloppsförorenat vatten, men kan även spridas från människa till människa.