Gammaglobulin har används inom resemedicinen som ett skydd mot Hep. A. Det är inget vaccin utan man tillför färdiga antikroppar som har kort skyddstid i jämförelse med antikroppar man bildar själv. Nu har vi istället ett vaccin som skyddar mycket bra och länge. Gammaglobulin har därför spelat ut sin i roll i det här sammanhanget.