Polio är inte utrotat utan förekommer i delar av världen.