Man ska vaccinera sig när man reser till ett land där Gula febersmitta finns. Man kan även behöva vaccinera sig om man mellanlandat i ett land med Gula febernsmitta och reser till ett land där Gula febern smitta inte finns. I många länder är större delen av befolkningen vaccinerade och det kan då upplevas som att ingen smitta finns, men så är inte fallet. Vaccinet har mycket bra effekt och en dos skyddar livet ut.