Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man förnyar var 20 år tillsammans med difteri och kikhostevaccin i en spruta.