Ja, påssjuka kan ge orkit, dvs. testikelinflammation,  med risk för efterföljande sterilitet.