Rabies finns i många länder utanför Sverige och även i Europa. För mer information titta på Folkhälsomyndighetens hemsida.