Symptomen på stelkramp är okontrollerade kramper, till en början i överkroppen t.ex. käken, nacken etc. samt sväljnings- och andningssvårigheter. Sjukdomens svårighetsgrad är relaterat till antal vaccinationer samt mängden gift bakterierna har utsöndrat.